Οι αγροτικές προτεραιότητες της Ουγγρικής προεδρίας

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011, 17:57
Οι αγροτικές προτεραιότητες της Ουγγρικής προεδρίας
Η ολοκλήρωση της τεχνικής και της πολιτικής συζήτησης σχετικά με τις κύριες κατευθύνσεις των πολιτικών της ΚΑΠ, που ξεκίνησε με την πρόσφατα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2013., καθώς και το νέο νομοθετικό πακέτο για την βελτίωση της κατάστασης του γαλακτοκομικού τομέα της Ε.Ε., είναι δύο από τις βασικές προτεραιότητες που θα προσπαθήσει να διεκπεραιώσει η Ουγγαρία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011, καθώς από 1ης Ιανουαρίου αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με όσα έδωσε στην δημοσιότητα η Ουγγρική κυβέρνηση εν όψει της ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε. για τους επόμενους έξη μήνες, η γεωργία διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο: προμηθεύει το δημόσιο με υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα, προστατεύει το περιβάλλον, εγγυάται την ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών, ενώ ο τομέας, εν μέσω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, κατάφερε να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Στα πλαίσια αυτά, στόχος της Ουγγαρίας είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας κοινής γεωργικής πολιτικής προστασίας των γεωργών μέσω συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών και την ορθή πληροφόρηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης.

Στα υπόλοιπα αγροτικά και αλιευτικά θέματα που προτάσσει η Ουγγαρία, στα πλαίσια της λειτουργίας του Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, είναι τα εξής:

  • Προστασία των ζώων και κλωνοποίηση: Θα επιδιώξει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη διάρκεια της προεδρίας της. Η αξιολόγηση αυτή είναι απαραίτητη για τη σύνταξη μιας νέας στρατηγικής για την προστασία των ζώων. Επίσης, αναμένεται και έκθεση της Ευρ. Επιτροπής σχετικά με την κλωνοποίηση ζώων, προκειμένου να υπάρξει διαχωρισμός από τα λεγόμενα νέα τρόφιμα , εν όψει της αναθεώρησης του κανονισμού που ισχύει σήμερα, η οποία έχει αρχίσει εδώ και δύο χρόνια.
  • Γεωγραφικές ενδείξεις και άλλες πληροφορίες στις ετικέτες των τροφίμων: η τάση στους καταναλωτές να γνωρίζουν πως να διακρίνουν τα Ευρωπαϊκά ποιοτικά τρόφιμα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία και ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικής σημασίας για την Ουγγρική προεδρία η ολοκλήρωση του νομοθετικού πακέτου για την ποιότητα και την σήμανση των τροφίμων.
  • Καταρροϊκός πυρετός των προβάτων και υγεία των μελισσών: Με στόχο την απλοποίηση και υπό το φως πρόσφατων εξελίξεων, έχει καταστεί αναγκαία η αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου, την οποία η Ουγγρική προεδρία επιθυμεί να θέσει στην ατζέντα της. Οι μέλισσες έχουν εξέχοντα ρόλο στην επικονίαση των γεωργικών καλλιεργειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να δημοσιεύσει στο εγγύς μέλλον δήλωσή της σχετικά με την υγεία των μελισσών, με σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια. Το έργο της Ουγγρικής προεδρίας θα είναι να παγιώσει τα αποτελέσματα με ευρεία επαγγελματική συζήτηση.
  • Βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια: Η Ουγγρική προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η απλοποίηση της ΚΑΠ που ξεκίνησε το 2005, η Πράσινη Βίβλος που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις διαβουλεύσεις που άρχισαν το 2009 και οι προτάσεις της που πρόκειται να δημοσιευθούν σύντομα, αποσκοπούν στη διασφάλιση της αειφόρου αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Για την Ουγγρική προεδρία η πολιτική συζήτηση σχετικά με την κοινή αυτή πολιτική που θα ξεκινήσει έχει μεγάλη σημασία.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011, 17:57