Ποιοι εργαζόμενοι θα παίρνουν κατώτατο μισθό 527 ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016, 10:11
Ποιοι εργαζόμενοι θα παίρνουν κατώτατο μισθό 527 ευρώ
Η αντικατάσταση του νομοθετημένου μισθού των 510,95 ευρώ που ισχύει σήμερα για όλους τους νέους ηλικίας έως 25 ετών από έναν υποκατώτατο μισθό, για την «απόκτηση επαγγελματική εμπειρίας» ανεξαρτήτως ηλικίας, ύψους 527,40 ευρώ (το 90% του κατώτατου των 586,08 ευρώ) τον πρώτο χρόνο και 556,78 ευρώ (το 95% του κατώτατου) τον δεύτερο, θα τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας με τους Θεσμούς μετά τις 17 Οκτωβρίου.

Αυτή την πρόταση υποστηρίζει η πλειοψηφία (5 στους 8) της Επιτροπής των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για τις αλλαγές στα εργασιακά, έναντι 3 μελών που επιμένουν να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς αν και αυτό «ελέγχεται» ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι συνιστά δυσμενή ηλικιακή διάκριση (στις 20 Οκτωβρίου το θέμα θα συζητηθεί, κατόπιν προσφυγής της ΓΣΕΕ και παρουσία του υπουργού Γ. Κατρούγκαλου στην Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ε.Ε). Στο τελικό πόρισμα της Επιτροπής, υπογραμμίζεται ότι ο χαμηλότερος μισθός (στο 90% του νομοθετημένου κατώτατου, αντί 85% που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο για τον πρώτο χρόνο και στο 95% τον δεύτερο) δεν πρέπει να συνδέεται με την ηλικία γιατί οι περισσότεροι νέοι σπουδάζουν περισσότερα χρόνια ενώ θα διευκολύνει τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην εργασία.Αποσυνδέει, ωστόσο, τον μειωμένο αυτό κατώτατο μισθό από τον (χαμηλότερο) μισθό της μαθητείας που ισχύει για εκπαιδευόμενους στις επιχειρήσεις σπουδαστές.

Στελέχη της ΓΣΕΕ και εργατολόγοι επισημαίνουν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει σαφές κανονιστικό πλαίσιο για τη σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, πολλές φορές συμβάσεις μαθητείας υποκρύπτουν την παροχή εξαρτημένης εργασίας ενώ μπορεί να συμφωνηθεί ότι ο εργοδότης θα καταβάλλει στον μαθητευόμενο μισθό κατώτερο από τον μισθό του καταρτισμένου μισθωτού για την ωφέλεια που αντλεί από την εργασία του τελευταίου ή ακόμη και να μην λάβει καθόλου μισθό.

Επιπλέον, μετά το 2012 και τη νομοθέτηση του χαμηλότερου μισθού για τους νέους ηλικίας έως 25 ετών, πολλές προσλήψεις έγιναν με καθεστώς μερικής απασχόλησης, δηλαδή με ακόμη χαμηλότερες αποδοχές για τη συμπίεση του κόστους εργασίας.

Οι κατώτατοι μισθοί

586,08 ευρώ ο νομοθετημένος μισθός άγαμου υπαλλήλου με 0 - 3 χρόνια εργασίας

510,95 ευρώ ο νομοθετημένος μισθός άγαμου υπαλλήλου ηλικίας μέχρι 25 ετών με 0 - 3 χρόνια εργασίας

527,40 ευρώ τον πρώτο χρόνο και 556,78 ευρώ τον δεύτερο χρόνο για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας (πρόταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τις αλλαγές στα εργασιακά).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016, 10:49