Το Eurogroup επηρεάζει τον κυπριακό Τύπο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 14 Μαΐου 2013, 10:43
Το Eurogroup επηρεάζει τον κυπριακό Τύπο
Οι αποφάσεις του Eurogroup για τον τραπεζικό κλάδο αναμένεται να επηρεάσουν περαιτέρω τον κυπριακό Τύπο, εκτιμά το Πρακτορείο Διανομής Τύπου Κρόνος Δ.Ε..

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, στην ενδιάμεση κατάσταση διαχείρισης, λόγω της αναμενόμενης αύξησης της ανεργίας αλλά και της μείωσης των μισθών, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών θα μειωθεί σημαντικά. Ως αποτέλεσμα αυτού αναμένεται ότι ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος θα μειωθεί περαιτέρω, χωρίς να διαφαίνονται προς το παρόν τάσεις ανατροπής της αρνητικής πορείας.

Στις 15 Μαρτίου 2013, η εταιρεία κατείχε 20.000.000 μετοχές της Λαϊκής Τράπεζας που προέκυψαν από τη μετατροπή αξιόγραφων. Η ζημιά από τη διαγραφή των μετοχών θα ανέλθει σε 880.000 ευρώ.

Στην ίδια εποχή, η εταιρεία διέθετε επίσης καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα, ύψους 128.636 ευρώ. Μετά την αφαίρεση του διασφαλισμένου ποσού των 100.000 ευρώ, η μέγιστη ζημιά από την εξυγίανση της εν λόγω τράπεζας μπορεί να ανέλθει σε 28,6 χιλ. ευρώ.

Βάσει των μέχρι σήμερα ενδείξεων, τα οικονομικά αποτελέσματα από εργασίες αναμένονται να είναι μειωμένα σε σύγκριση με τα περυσινά επίπεδα.

Οι ζημιές της εταιρείας ανήλθαν το 2012 στα 2,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 107,9 χιλ. ευρώ το 2011, καταλήγει η ανακοίνωση.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 14 Μαΐου 2013, 11:26