Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ πλειοδότης για τα 14 ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ πλειοδότης για τα 14 ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π., (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι ανακηρύχτηκε πλειοδότης για την απόκτηση, από το Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»), ενός εκ των δύο χαρτοφυλακίων που αποτελούσαν αντικείμενο του διαγωνισμού «sale and leaseback».

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 14 ακίνητα τα οποία είναι γεωγραφικά κατανεμημένα στην Ελληνική επικράτεια (11 ακίνητα στο νομό Αττικής, 2 ακίνητα στο νομό Θεσσαλονίκης και 1 ακίνητο στο νομό Έβρου). Τα ακίνητα θα μισθωθούν στο Ελληνικό Δημόσιο για 20 έτη.


Η συνολική δομημένη επιφάνεια των ακινήτων ανέρχεται σε περίπου 200,4 χιλ. τ.μ., εκ των οποίων περίπου 134,6χιλ. τ.μ. είναι ανωδομή και περίπου 65,8χιλ. τ.μ. είναι υπόγειοι χώροι.

Το τίμημα για την απόκτηση του ως άνω χαρτοφυλακίου από την Εταιρεία ανέρχεται σε 115,5 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο και εντάσσεται στη στρατηγική της Εταιρείας, καθώς ενισχύει τη διασπορά τόσο του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας όσο και των μισθωτών της.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013, 17:16