Στα χέρια των Κομισαρίων το κράτος

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011, 21:52


Η συμφωνία με την Κομισιόν και την ευρωζώνη επετεύχθη. Η τρόικα την υπέγραψε. Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και έδωσαν τα χέρια αλληλοασπαζόμενοι.

Η Ελλάδα εισήλθε ήδη σε καθεστώς πλήρους διεθνούς οικονομικού ελέγχου. Η παρούσα συμφωνία επεκτείνει αυτόν τον έλεγχο και σε επίπεδο «μηχανισμών ελέγχου» ανά οικονομικό τομέα. Η τρόικα στην ανακοίνωσή της προσδιορίζει την εφαρμογή των ανωτέρω καθώς και την αποστολή «τεχνικής βοήθειας» από το Δ.Ν.Τ., ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ωστόσο και πέρα από τις ανακοινώσεις, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον κ. Γιούνκερ, ομολόγησε, ομιλώντας στα Αγγλικά, την αδυναμία της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης να αλλάξει. Επιβεβαίωσε έτσι πως, στο πλαίσιο του νέου μνημονίου, η Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. αναλαμβάνουν την ευθύνη αναδιάρθρωσης του ελληνικού κράτους εκ θεμελίων.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα θα χρηματοδοτηθεί και κατά την επόμενη τριετία (2011-2014), βάσει των συμφωνιών, προκύπτει πως η χρηματοδότηση αυτή θα εξαρτάται πλέον από τη συστηματική- καθημερινή, και όχι μόνον, περιοδική αξιολόγηση της πορείας προς την επίτευξη των στόχων του νέου μνημονίου. Είναι προφανές πως αυτή η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση από ειδικούς κοινοτικούς κομισάριους, οι οποίοι θα διαθέτουν αρμοδιότητες και εξουσίες.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν είναι αρκετά για να προσδιορίσει κανείς τα όρια στα οποία θα κινηθεί αυτή η υπαγωγή της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης στους κοινοτικούς μηχανισμούς ελέγχου. Ούτε έχουν διευκρινιστεί τα όρια μεταξύ των εξουσιών ενός υπουργού στο υπουργείο του και εκείνων των κοινοτικών κομισάριων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τρόικας


«Κλιμάκιο στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.) ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Ελλάδα, που αποσκοπούσε στη συζήτηση των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων και των πολιτικών που απαιτούνται προκειμένου να διατηρηθεί η πορεία υλοποίησης του οικονομικού προγράμματος της χώρας. Η αποστολή κατέληξε σε συμφωνία, σε επίπεδο κλιμακίου εκπροσώπων, με τις ελληνικές Αρχές επί μιας δέσμης οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Η αυστηρή εφαρμογή τους θα βοηθήσει να αποκατασταθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, να διαφυλαχθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και να δοθεί ώθηση στην ανταγωνιστικότητα, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση.

Συνολικά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος κατά το πρώτο έτος του προγράμματος προσαρμογής, ιδίως στον τομέα της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Εντούτοις, είναι αναγκαία η αναζωογόνηση των δημοσιονομικών και ευρύτερων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να μειωθεί περαιτέρω το έλλειμμα και να επιτευχθεί η κρίσιμη μάζα των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα και να προετοιμαστεί το έδαφος για μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη.

Όσον αφορά στις προοπτικές, η ύφεση το 2010 ήταν ελαφρώς χειρότερη από ό,τι είχε προβλεφθεί. Πρόσφατα, όμως, υπήρξαν ενθαρρυντικές ενδείξεις, με σημαντικότερη την αξιοσημείωτη πρόοδο των εξαγωγών. Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, στηρίζοντας έτσι την ισχυρή εξαγωγική δυναμική, ο δε πληθωρισμός διαγράφει πτωτική τάση. Αναμένουμε σταθεροποίηση της οικονομίας στο τέλος του χρόνου.

Όσον αφορά στον δημοσιονομικό τομέα, περαιτέρω διατηρήσιμη μείωση του ελλείμματος θα απαιτήσει εκτεταμένες δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει φιλόδοξη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική, η οποία θα της επιτρέψει να διατηρήσει τους δημοσιονομικούς της στόχους για το 2011 και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Η στρατηγική αυτή συμπεριλαμβάνει τη σημαντική μείωση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, την αναδιάρθρωση ή το κλείσιμο δημοσίων φορέων και τον εξορθολογισμό των επιδομάτων με ταυτόχρονη προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων. Από πλευράς εσόδων, η κυβέρνηση θα μειώσει τις φοροαπαλλαγές, θα αυξήσει τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και θα εντείνει τις προσπάθειες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να επιταχύνει αισθητά το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Προς τον σκοπό αυτό, θα συστήσει φορέα ιδιωτικοποίησης με επαγγελματική και ανεξάρτητη διαχείριση. Η κυβέρνηση έχει ήδη συντάξει εκτεταμένο κατάλογο περιουσιακών στοιχείων προς αποκρατικοποίηση, με στόχο έσοδα 50 δις ευρώ μέχρι τα τέλη του 2015. Η κυβέρνηση θα αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί βάσει ενδιάμεσων στόχων, τριμηνιαίων και ετησίων.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, συνεχίζεται η έλλειψη ρευστότητας, έχουν όμως δρομολογηθεί μέτρα, για να διασφαλιστεί η παροχή ενδεδειγμένης ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο τραπεζικός τομέας παραμένει βασικά υγιής, οι δε ελληνικές Αρχές θεσπίζουν αυστηρότερα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας, δίδοντας προτεραιότητα σε λύσεις που βασίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Εντούτοις, το Ταμείο Δημοσιονομικής Σταθερότητας είναι διαθέσιμο ως δικλίδα ασφαλείας για τις βιώσιμες τράπεζες που δεν μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια στην ιδιωτική αγορά.

Στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος. Η νομοθεσία για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, τη μεταρρύθμιση της υγείας, τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, την εξάλειψη των εμποδίων για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων και την απελευθέρωση των μεταφορών και της ενέργειας έχει ψηφιστεί ή πρόκειται να ψηφιστεί. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες στους παραπάνω τομείς και ταυτόχρονα θα δώσει νέα έμφαση σε παράγοντες ανάπτυξης, όπως η αναζωογόνηση της τουριστικής βιομηχανίας και η εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων στις εξαγωγές. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων θα είναι αποτελεσματικό το ταχύτερο δυνατό, οι ελληνικές Αρχές θα ενισχύσουν τη διαδικασία υλοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω τεχνικής συνδρομής από το Δ.Ν.Τ., από κράτη μέλη της Ε.Ε. και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και μέσω δημιουργίας μηχανισμών παρακολούθησης.

Με βάση τη συμφωνηθείσα συνολική δέσμη μέτρων, αναμένεται να λάβουν χώρα εντός των επομένων εβδομάδων συζητήσεις για τους τρόπους χρηματοδότησης του οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και κατόπιν εγκρίσεως του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Τ. και του Eurogroup, η επόμενη δόση θα διατεθεί, πιθανότατα, στις αρχές Ιουλίου».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011, 21:56