Η Grant Thornton πίσω από τη νέα Υπηρεσία για τα κόκκινα δάνεια

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016, 21:35
Η Grant Thornton πίσω από τη νέα Υπηρεσία για τα κόκκινα δάνεια
Στην εταιρία Grant Thornton - Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής «Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου» που αφορά στα κόκκινα δάνεια.

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, για την υπηρεσία αυτή, πρόκειται για έναν δημόσιο φορέα, ο οποίος «θα έχει πλήρη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων κάθε δανειολήπτη, όπως σήμερα έχει μόνο το δικαστήριο, και θα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και αντικειμενικό εργαλείο, που θα προσδιορίζει την ικανότητα του δανειολήπτη να αποπληρώνει τα δάνειά του. Ταυτόχρονα θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του, ενώ το δάνειο του θα μπαίνει σε κλίμακα αξιολόγησης».

Η απόφαση που υπογράφει ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γιώργος Ιωαννίδης αναφέρει ότι η δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των 77.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η εν λόγω δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016, 21:41