Η HOUSEMARKET Α.Ε., του Ομίλου FOURLIS, που λειτουργεί τα καταστήματα ΙΚΕΑ, εκδίδει Κοινό Ομολογιακό Δάνειο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016, 18:59
Η HOUSEMARKET Α.Ε., του Ομίλου FOURLIS, που λειτουργεί τα καταστήματα ΙΚΕΑ, εκδίδει Κοινό Ομολογιακό Δάνειο
Η HOUSEMARKET A.E., θυγατρική εταιρεία του Ομίλου FOURLIS, που λειτουργεί τα καταστήματα ΙΚΕΑ, προχωρεί στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ), άνευ εξασφαλίσεων, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα €15.000.000 και μέγιστο τα €40.000.000. Το δάνειο υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο, θα έχει πενταετή διάρκεια με σταθερό επιτόκιο 5% ανά έτος και τριμηνιαία καταβολή τόκων. Η διάθεση του ΚΟΔ θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και προβλέπεται η εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Χ.Α.).

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της έκδοσης αποτελεί το γεγονός πως το ελάχιστο ποσό επένδυσης, ήτοι €1.000 ανά επενδυτή, καθιστά τις ομολογίες προσιτές για όλο το εύρος των επενδυτών, από ιδιώτες έως μεγάλους θεσμικούς επενδυτές.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών, το οποίο έχει ως εξής:Σε περίπτωση που το ΚΟΔ δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων (€15.000.000), θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει ήδη καταβάλει έκαστος επενδυτής θα επιστρέφεται στον τελευταίο άτοκα από το Μέλος Η.ΒΙ.Π., μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η προσφορά αγοράς του.

Λεπτομέρειες για την έκδοση και τον Εκδότη, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να βρουν στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 764 κατά την συνεδρίαση της 12.9.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα διατίθεται ως εξής:

Ηλεκτρονικά:

• στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia
• στην ιστοσελίδα του Χ.Α., http://athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings,
• στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, http://www.ikea.gr/kedro-tupou/enimerotiko-deltio
• στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης και Αναδόχου, http://www.euroxx.gr/gr/content/article/ενημερωτικό-δελτίο-housemarket-αε-17791
• στις ιστοσελίδες των Αναδόχων:
o https://www.nbg.gr/greek/retail/investment-products
o http://www.ibg.gr/IBGPublicSite/Forms/Greek/Enhmerwtika_Deltia.aspx, και
o http://www.pantelakis.gr/Pantelakis/services/housemarket

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας και των Αναδόχων.

Λίγα λόγια για την Εκδότρια και τον Όμιλο

Στο τέλος του 1999 ο όμιλος Fourlis ανέλαβε τη δικαιόχρηση (franchising) της πολυεθνικής Σουηδικής εταιρείας ΙΚΕΑ. Στα πλαίσια αυτά το 2000 ίδρυσε την εταιρεία ΗOUSEMARKET A.E. για τη δραστηριοποίησή του στον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων. Η εταιρεία ΙΚΕΑ ιδρύθηκε το 1943 στη Σουηδία και αριθμεί πάνω από 385 καταστήματα σε 48 χώρες, με ετήσιο κύκλο εργασιών για το 2015 περίπου €33,9 δισεκατομμύρια.

Ο Όμιλος FOURLIS αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα με δραστηριότητα στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, απασχολώντας συνολικά 3.760 εργαζομένους.

Η ΗOUSEMARKET A.E. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και, μέσω θυγατρικών της, στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία ειδών οικιακής χρήσης, επίπλων και ειδών εστίασης, σύμφωνα με τη Φιλοσοφία ΙΚΕΑ. Λειτουργεί στις 3 χώρες συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ (5 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, 1 στη Βουλγαρία), 6 Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών (5 στην Ελλάδα και 1 στη Βουλγαρία) και 3 καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (ένα σε κάθε μια από τις παραπάνω χώρες).
Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της HOUSEMARKET A.E. για το 2015 ανήλθε στα €280 εκατομμύρια και τα κέρδη προ φόρων στα €4,4 εκατομμύρια.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016, 19:06