Η κρίση εξανέμισε τα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009, 15:15
Μιχάλης Παπανίδης
Η κρίση εξανέμισε τα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών
Πτώση 39,2% σημείωσαν στο πρώτο εξάμηνο του 2009 τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών, με βάση τα στοιχεία 280 ισολογισμών που επεξεργάστηκε η Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ.

Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε πτώση 13,7%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) υποχώρησαν κατά 10,6%. Συνολικά, 169 εισηγμένες σημείωσαν κέρδη, εκ των οποίων οι 47 αύξησαν τα κέρδη τους, οι 90 τα μείωσαν και οι 32 επέστρεψαν στην κερδοφορία.

Από τις 111 ζημιογόνες (το 40% των εταιρειών) εισηγμένες, οι 41 ενίσχυσαν τις ζημιές τους, οι 90 τις μείωσαν, ενώ 48 εταιρείες επέστρεψαν σε ζημιές.

Τα έκτακτα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις βελτίωσαν την εικόνα του β΄τριμήνου, αν και η εικόνα σε τσιμέντα, οικοδομικά υλικά, μέταλλα και ξύλα ήταν αρκετά θολή. Η εταιρική εικόνα των εισηγμένων εμφανίζεται ακόμη αρκετά δύσκολη, δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι η ΔΕΗ και η Εθνική Τράπεζα συνεισέφεραν το 1/3 της συνολικής κερδοφορίας.

Τα πρώτα στοιχεία από τον δανεισμό των εταιρειών δείχνουν μια σταθεροποίηση σε επίπεδο γενικών υποχρεώσεων και κλείσιμο κάποιων γραμμών χρηματοδότησης, είτε λόγω μείωσης των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης είτε μειώνοντας τα μετρητά στο ταμείο κλείνοντας κάποια ανεπιθύμητα spreads.

Στα 2/3 των εταιρειών, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζουν μείωση 11,5%, ενώ τα μακροπρόθεσμα δάνεια έχουν αυξηθεί οριακά (1,5%). Στο δεύτερο τρίμηνο οι πωλήσεις παγίων, οι μειώσεις προσωπικού, το κλείσιμο ζημιογόνων δραστηριοτήτων και η μείωση των αποθεμάτων φαίνεται ότι απετέλεσαν προτεραιότητα για τις εισηγμένες, καθώς ο κίνδυνος βιωσιμότητας ακόμη και σε παραδοσιακά εύρωστους κλάδους έκανε ορατή την εμφάνισή του.

Επιπλέον, η τεχνητή ζήτηση που προκλήθηκε, με αφορμή τα προγράμματα απόσυρσης σε διάφορους κλάδους, δεν είχε κάποιο ισχυρό αντίκτυπο, πέρα από τη διατήρηση των αποθεμάτων και του κεφαλαίου κίνησης σε ανεκτά επίπεδα.

Η αναλογία κερδοφόρων/ζημιογόνων εταιρειών βελτιώθηκε ανεπαίσθητα από 59/41 σε 60/40, καθώς το δεύτερο τρίμηνο είναι συνήθως καλύτερο από πλευράς παραγωγής κερδών. Τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν στα 5,48 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 3% σε σχέση με το α΄τρίμηνο της χρήσης, ενώ η ζήτηση παρέμεινε αναιμική στο β΄τρίμηνο, διαμορφώνοντας χαμηλότερο κύκλο εργασιών κατά 14%.

Σύμφωνα με την Πήγασος Χρηματιστηριακή, οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες παράγουν 3,2 δισ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο κατηγοριοποίησης, με βάση τις κεφαλαιοποιήσεις άνω των 150 εκατ. ευρώ, οι εταιρείες συνεισφέρουν 3,57 δισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι μικρές και μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις δεν προσθέτουν κάτι στην αποτίμηση της αγοράς, ενώ, όπως γίνεται αντιληπτό, οι περισσότερες από αυτές δραστηριοποιούνται περισσότερο για να πληρώσουν τους τόκους παρά μερίσματα στους μετόχους τους.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009, 15:15