Η κρίση «χτύπησε» τον οίκο Dior

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013, 18:55
Η κρίση «χτύπησε» τον οίκο Dior
Μειωμένα έσοδα και αυξημένες ζημιές κατέγραψε το 2012 η ελληνική εισαγωγική - εμπορική εταιρεία Parfums Christian Dior Hellas, η οποία εισάγει και διανέμει στην Ελλάδα αρώματα και συναφή προϊόντα του ομώνυμου γαλλικού επιχειρηματικού οίκου, αποτελώντας θυγατρική του. Σύμφωνα με τον 25ο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας υποχώρησαν τον περασμένο χρόνο σε 15,91 εκατ. ευρώ, από 18,87 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε ποσοστό και κατά 2,96 εκατ. ευρώ σε αξία, προφανώς λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας.

Η επιχείρηση, την οποία διευθύνουν οι Claude Marie Joseph Martinez (πρόεδρος) και Ιωάννης Παπαδόπουλος (διοικητικός και οικονομικός διευθυντής), συμπίεσε κατά 19,5% το 2012 τις δαπάνες της λειτουργίας της, επιτυγχάνοντας βελτιωμένα, αν και πάλι ζημιογόνα, τελικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, κατέγραψε ζημιές προ φόρων 0,68 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,26 εκατ. ευρώ το 2011 (+0,58 εκατ. ευρώ), μετά από αποσβέσεις 0,49 εκατ. ευρώ. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων προέκυψαν καθαρές ζημιές επίσης 0,68 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών ζημιών 1,75 εκατ. ευρώ το 2011 (+2,43 εκατ. ευρώ), οπότε η εταιρεία είχε περαιώσει φορολογικά τις χρήσεις 2007-2009.

Τα ίδια κεφάλαια της Parfums Christian Dior Hellas, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, έχουν περιοριστεί, λόγω των ζημιών, σε 6,03 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε 57,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 10,50 εκατ. ευρώ. Τα διαθέσιμά της στις 31.12.2012 ήταν 1,29 εκατ. ευρώ.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013, 19:02