Η κρίση «βύθισε» τα κέρδη των βιομηχάνων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009, 18:34
Η κρίση «βύθισε» τα κέρδη των βιομηχάνων

Μειωμένα κατά 1,4 δισ. ευρώ είναι τα καθαρά κέρδη των ελληνικών βιομηχανιών το έτος 2008, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του έτους 2007.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που αφορούν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις με ετήσιες πωλήσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ και συνολικές πωλήσεις ύψους 64 δισ. ευρώ, δηλαδή όλες τις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρίες του μεταποιητικού τομέα οι οποίες δημοσίευσαν ισολογισμό χρήσης 2008 ως τις 10 Ιουνίου, τα συνολικά καθαρά κέρδη περιορίστηκαν από τα 2,11 δισ. ευρώ το 2007 σε 675 εκατ. ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,43 δισ. ευρώ.

Η ποσοστιαία μείωση των καθαρών κερδών ανέρχεται στο 68% και είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί την τελευταία εικοσιπενταετία. Τα προαναφερθέντα μεγέθη αφορούν στα εταιρικά -και όχι τα ενοποιημένα- οικονομικά αποτελέσματα 2.094 ελληνικών βιομηχανιών, οι οποίες, όπως προκύπτει από την εξέλιξη της αποδοτικότητάς τους, επηρεάστηκαν άμεσα από τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε το περασμένο έτος. Περισσότερες από έξι στις δέκα παρουσιάζουν απώλειες κερδών.

Παρά την κρίση, σε ποσοστό 71,6% οι επιχειρήσεις παρέμειναν κερδοφόρες (1.499). Ωστόσο, οι ζημιογόνες ανήλθαν στο 28,4% του συνόλου (595), από 21,3% ένα χρόνο νωρίτερα. Περίπου οι μισές από τις ζημιογόνες του 2008 ήταν κερδοφόρες το 2007. Οι εν λόγω επιχειρήσεις (311) πέρασαν από συνολικά κέρδη ύψους 492 εκατ. ευρώ σε συνολικές ζημιές ύψους 700 εκατ. ευρώ, επιδρώντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του συνολικού αποτελέσματος.

* Οι 1.499 κερδοφόρες είχαν συνολικά καθαρά κέρδη 2,1 δισ. ευρώ. Από αυτές οι 1.336, με κέρδη 1,98 δισ. ευρώ, μειωμένα σε σύγκριση με το 2007 κατά 11%, ήταν κερδοφόρες και το 2007, ενώ οι υπόλοιπες (163) είχαν ζημιές το προηγούμενο έτος.

* Οι 595 ζημιογόνες είχαν συνολικές ζημιές της τάξης του 1,42 δισ. ευρώ. Από αυτές οι 284, με ζημιές περίπου 720 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε σύγκριση με το 2007 κατά 39%, ήταν ζημιογόνες και το 2007, ενώ οι υπόλοιπες (311) είχαν κέρδη το προηγούμενο έτος.

Στο συνολικό αποτέλεσμα επιδρούν σημαντικά οι επιδόσεις των ενεργειακών εταιριών. Εξαιρουμένης της βιομηχανίας εξόρυξης λιγνίτη και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η μείωση των καθαρών κερδών περιορίζεται στα 1,11 δισ. ευρώ (-56%), ενώ αν εξαιρεθεί και η βιομηχανία διύλισης πετρελαίου η μείωση περιορίζεται σε 665 εκατ. ευρώ και -41%, αντιστοίχως.

Σημειώνεται ότι η πτώση των κερδών προ φόρων των 2.094 επιχειρήσεων με ετήσιες πωλήσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ ανέρχεται σε 1,89 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το 2007, οι φόροι είναι μειωμένοι κατά 45%, σε μεγάλο βαθμό λόγω και του συνυπολογισμού αναβαλλόμενων φόρων που είχε ως συνέπεια αρκετές επιχειρήσεις να παρουσιάζουν καθαρά κέρδη υψηλότερα από τα κέρδη προ φόρων. Αν εξαιρεθούν οι εταιρίες λιγνίτη - ηλεκτρικής ενέργειας και διύλισης πετρελαίου τα κέρδη προ φόρων είναι μειωμένα κατά περίπου 830 εκατ. ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009, 18:34