Η οδηγία για το «κούρεμα» καταθέσεων στο πακέτo μέτρων

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015, 07:33
Η οδηγία για το «κούρεμα» καταθέσεων στο πακέτo μέτρων
Τη στήριξη των ελληνικών τραπεζών με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), που προβλέπει και «κούρεμα» (bail-in) καταθέσεων προτείνει η πρόταση που κατατέθηκε στο Eurogroup.

Συγκεκριμένα στο κείμενο αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη οδηγία «πρέπει να μεταφερθεί το αργότερο μέσα σε μία εβδομάδα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Η πρόβλεψη αυτή συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για κεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέχρι του ποσού των 25 δις ευρώ, με την οδηγία BRRD να τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Επιδιώκεται δηλαδή η επιτάχυνση της έναρξης ισχύος της οδηγίας, κάτι που συνδέεται με τις αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών.

Ουσιαστικά με τη συγκεκριμένη οδηγία ανοίγει ο δρόμος για την συμμετοχή των καταθετών στη διάσωση των τραπεζών, μέσω της διαδικασίας bail-in, δηλαδή κουρέματος των καταθέσεων. Ωστόσο, όριο προστασίας αποτελούν οι καταθέσεις έως του ποσού των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά τράπεζα και για το συνολικό ύψος των καταθέσεών του, ανεξαρτήτως δηλαδή αριθμού λογαριασμών.

Εάν λοιπόν, βάσει της οδηγίας, μία τράπεζα χρειαστεί κεφαλαιακή ένεση, αρχικά θα πρέπει να συνεισφέρουν οι μέτοχοι των τραπεζών, δηλαδή το Δημόσιο. Άρα, η όποια κεφαλαιακή ενίσχυση από το Δημόσιο σχετίζεται με τα χρήματα που θα προέλθουν από το νέο πακέτο μέσω του ESM υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συμφωνία.

Εάν τα χρήματα που θα εισρεύσουν μέσω ESM δεν φτάνουν, τότε σειρά έχουν οι ομολογιούχοι. Και εάν υπάρχει ακόμη κεφαλαιακό κενό, σε αυτή την περίπτωση συμμετέχουν οι καταθέτες στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ωστόσο, αυτό ισχύει για καταθέσεις που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ και αφότου κουρευτούν άλλοι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015, 07:33