Οι σύμβουλοι της Attica Bank για την αύξηση κεφαλαίου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014, 18:59
Οι σύμβουλοι της Attica Bank για την αύξηση κεφαλαίου
Tην UBS Limited όρισε η Attica Bank ως κύριο χρηματοοικονομικό σύμβουλο και συντονιστή για την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου.

Η επενδυτική τράπεζα Lazard Frères, η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. και η Clayton Euro Risk Limited λειτουργούν ως από κοινού χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για την διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας όπως προσδιορίστηκαν από την ΤτΕ μετά την ολοκλήρωση της «άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων».

Η διαδικασία αποσκοπεί στην εξεύρεση σχήματος στρατηγικών επενδυτών, οι οποίοι θα επενδύσουν μαζί με τους μετόχους της Τράπεζας στην επικείμενη αύξηση. Το τελικό μέγεθος και η δομή της αύξησης κεφαλαίου θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την ΤτΕ του επικαιροποιημένου πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης που κατέθεσε η Τράπεζα.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014, 19:03