Ιδιωτικές εταιρείες στο κυνήγι οφειλετών του δημοσίου

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011, 17:11
Ιδιωτικές εταιρείες στο κυνήγι οφειλετών του δημοσίου

Στο κυνήγι 900.000 ληξιπρόθεσμων οφειλετών που χρωστούν συνολικά στο Δημόσιο συνολικό ποσό περίπου 40 δις  ευρώ, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, βάζοντας στο παιχνίδι αυτή την φορά τις ιδιωτικές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, οι ιδιώτες - ερευνητές θα επικεντρωθούν κυρίως σε υποθέσεις οφειλετών  με χρέη αρχικά άνω των 150.000 ευρώ με σκοπό τον εντοπισμό επιπλέον περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των υποχρέων ή συνυποχρέων αυτών.

Παράλληλα θα προχωρούν και στον εντοπισμό  ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογική αρχή ή δεν έχουν μεταγραφεί, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, ειδικών περιουσιακών στοιχείων, περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων που μεταβιβάστηκαν, περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από τρίτους με χρηματικούς πόρους του υπόχρεου, εικονικών μεταβιβάσεων, εικονικών βαρών, τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Σημαντικό είναι ότι οι παραπάνω πληροφορίες αξιολογούνται ως καλύπτουσες το σκοπό της ανάθεσης και εκπλήρωσης των όρων του έργου μόνον όταν αναφέρονται σε στοιχεία τα οποία δεν είναι ήδη γνωστά στις εφορίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ανάδοχοι δύνανται να ορίζονται ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόροι ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών.

Παράλληλα ,ο ανάδοχος και το προσωπικό αυτού δεν επιτρέπεται να σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την επιχείρηση ή το πρόσωπο του οφειλέτη ούτε να αναλαμβάνει υποθέσεις του για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Επίσης, ο ανάδοχος, εφόσον είναι εταιρεία, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα υπηρεσία συγκεκριμένα το διατιθέμενο προσωπικό του ονομαστικά, με πλήρη στοιχεία και ΑΦΜ αυτών, με αναφορά των ειδικοτήτων και της εμπειρίας καθενός βάσει υποβαλλόμενων βεβαιώσεων αυτής (της εταιρείας) και βιογραφικών σημειωμάτων αυτών.

Τα ίδια ως άνω άτομα θα αμείβονται και θα ασφαλίζονται αποκλειστικά και μόνο από τον ανάδοχο, ενώ οι λοιποί ανάδοχοι υποχρεούνται ομοίως στην υποβολή αντίστοιχων τίτλων και πιστοποιητικών.

Επιμέλεια:Χρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011, 17:11