Ιδιωτικοποιείται το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011, 15:50
Ιδιωτικοποιείται το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), εξουσιοδοτώντας τον υπουργό Οικονομικών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της το Υπουργείο θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς. Ετοιμασία σχετικού νόμου που θα διέπει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου - εταιρείας (μετοχοποίηση).

Πρόσληψη συμβούλων για τη διερεύνηση και ανεύρεση της πιο πρόσφορης για το δημόσιο και την κυπριακή κεφαλαιαγορά αγορά μεθόδου ιδιωτικοποίησης και την αποτίμηση της αξίας του ΧΑΚ, για την επωφελέστερη για το δημόσιο και την κυπριακή κεφαλαιαγορά διάθεση των μετοχών και την κατάρτιση συμφωνιών με τους νέους εταίρους.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011, 15:52