Ιδρύθηκαν 287 επιχειρήσεις σε έναν μήνα

Ιδρύθηκαν 287 επιχειρήσεις σε έναν μήνα
Διακόσιες ογδόντα επτά επιχειρήσεις ιδρύθηκαν από τις 4 Απριλίου 2011 μέχρι τις 3 Μαΐου 2011 μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης όλης της χώρας, ενώ εγγράφηκαν 2.279 επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 1.806 είναι ατομικές) στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ).

Αυτό προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ενός μήνα του ΓΕΜΗ και των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, ενώ για την ενίσχυση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος προωθούνται με ταχείς διαδικασίες άλλα εννέα βήματα στο πλαίσιο αυτών των δράσεων.

Ειδικότερα, το υπουργείο προωθεί τα εξής:

- Απλούστευση και ένταξη αδειοδοτικής διαδικασίας στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ)

- Διεύρυνση Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) για τις Ατομικές Επιχειρήσεις

- Διασύνδεση Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό

Σύστημα (ΟΠΣ) των Επιμελητηρίων (Προγραμματικές Συμβάσεις)

- Ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης των Συμβολαιογράφων

- Ένταξη 54 ΚΕΠ στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ)

- Ολοκλήρωση Εμπλουτισμού της Βάσης του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ)

- Ολοκλήρωση όλων των Ηλεκτρονικών Διεπαφών

- Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) για το Μητρώο Εξαγωγέων και τα λοιπά Ειδικά Μητρώα

- Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011, 19:14