Οικονομική ένεση στην επιχειρηματικότητα και την τεχνολογική καινοτομία

Οικονομική ένεση στην επιχειρηματικότητα και την τεχνολογική καινοτομία
Με 120 εκατ. ευρώ συνολικά θα ενισχυθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας μέσω της Δράσης ICT4Growth («Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας») που προωθεί η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Από τη συνολική Δημόσια Δαπάνη των 120 εκατ. ευρώ, τα 80 εκατ. θα κατευθυνθούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.

Στη Δυτική Μακεδονία θα διατεθούν 2 εκατ., στη Κεντρική Μακεδονία 15 εκατ., στη Στερεά Ελλάδα 2 εκατ., στην Αττική 20 εκ. και στο Νότιο Αιγαίο 1 εκατ. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Προϋποθέσεις για πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

Ενδεικτικά, οι χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορούν να αφορούν:
• Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για έξυπνα δίκτυα, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).

• Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ανάλυση και ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).

• Μεταφορές, Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία.

• Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
• Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Κέντρα Δεδομένων αυξημένης αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ενεργειακής απόδοσης κτλ).

• Τη νέα παγκόσμια αγορά του Διαδικτύου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 18η Φεβρουαρίου 2013 και των εγκρίσεων η 17η Μαΐου 2013.

Επιμέλεια: Μυρτώ Τσάβαλου
Με πληροφορίες από το ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013, 18:16