Οικονομική βοήθεια στο Κόσοβο από την Παγκόσμια Τράπεζα

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 8 Μαΐου 2012, 12:37
Οικονομική βοήθεια στο Κόσοβο από την Παγκόσμια Τράπεζα
Οικονομική βοήθεια, ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα στο Κόσοβο, με στόχο την υλοποίηση πολιτικών για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, το επιχειρηματικό περιβάλλον και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως, έπειτα από την έγκριση που έλαβε από το συμβούλιο εκτελεστικών διευθυντών της Παγκόσμιας Τράπεζας, το ποσό των 23 εκατ. ευρώ θα διατεθεί στο Κόσοβο υπό τη μορφή δωρεάς, στο πλαίσιο της δεύτερης Στρατηγικής για την Αναπτυξιακή Πολιτική Απασχόλησης (SEDPO-2).

Επιπλέον, δωρεά ύψους 12,1 εκατομμυρίων ευρώ θα χορηγηθεί στο Κόσοβο από δωρητές όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Τσεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ελβετία. Επίσης, ποσό 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων θα διαθέσουν οι Η.Π.Α.. Με τη διάθεση της δωρεάς εκτιμάται ότι οι Αρχές του Κοσόβου θα έχουν στη διάθεσή τους ένα επιπλέον «εργαλείο» για την αύξηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας, της απασχόλησης και της ανάπτυξης, καθώς και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το SEDPO-2 αποτελεί τμήμα της προτεινόμενης -από την Παγκόσμια Τράπεζα- Στρατηγικής Συνεργασίας με το Κόσοβο για την περίοδο 2012-2015. Το ποσό της δωρεάς θα είναι διαθέσιμο, όταν η κυβέρνηση του Κοσόβου υλοποιήσει τις συμφωνηθέντες -υπό το πλαίσιο της στρατηγικής- μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των όρων διαφάνειας, τη δημοσιονομική πειθαρχία και την ανάπτυξη της απασχόλησης. Η πρώτη στρατηγική SEDPO-1 για το Κόσοβο αφορούσε σε κεφάλαια 30,9 εκατομμυρίων δολαρίων και διατέθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2011. Το ποσό χορηγήθηκε στο Κόσοβο έπειτα από την επιτυχή υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την τήρηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης σε θέματα δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Πηγή: ΑΠΕ
Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 8 Μαΐου 2012, 13:14