ΙΟΒΕ: «Η αβεβαιότητα εμποδίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη»

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015, 10:04
ΙΟΒΕ: «Η αβεβαιότητα εμποδίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη»
«Δεδομένων των μεταβολών στις βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ, η ανάκαμψη το 2014 δεν εγγυάται την απαρχή μιας διατηρήσιμης αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας. Για αυτήν την εξέλιξη απαιτείται σημαντική αύξηση του ποσοστού των επενδύσεων στο ΑΕΠ που θα εκτείνεται σε βάθος χρόνου» αναφέρει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σε ανάλυσή του.

«Ανάκαμψη, στηριζόμενη, κυρίως, στη βελτίωση των καταναλωτικών προσδοκιών, που βραχυχρόνια τροφοδοτούν την άνοδο της κατανάλωσης, αλλά και της εισαγωγικής ζήτησης, η οποία εξάλειψε το μεγαλύτερο μέρος της θετικής επίδρασης των εξαγωγών, υποδηλώνει ότι η πρόοδος παραμένει εύθραυστη. Πάρα ταύτα, η περυσινή ήπια ανάπτυξη είναι ένα πολύ θετικό πρώτο βήμα. Όμως, εφόσον η αβεβαιότητα που περιβάλλει την πολιτικοοικονομική συγκυρία παραταθεί, αυτή η εξέλιξη θα τείνει να ακυρωθεί» εκτιμά το ΙΟΒΕ.

«Τα στοιχεία ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών δείχνουν ότι η πολιτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια, πέραν της επιτυχούς απαραίτητης δημοσιονομικής προσαρμογής, δεν ήταν επαρκώς αποτελεσματική στον μετασχηματισμό της οικονομίας προς την κατεύθυνση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο να βασίζεται, κυρίως, στις επενδύσεις, με παράλληλη μεταφορά πόρων στους τομείς των διεθνώς εμπορευσίμων αγαθών, για την υποκατάσταση των εισαγωγών από την εγχώρια παραγωγή και την αύξηση των εξαγωγών. Η άρση των αβεβαιοτήτων και η προώθηση μεταρρυθμίσεων ενίσχυσης του επιχειρηματικού κλίματος για την προσέλκυση των αναγκαίων επενδυτικών πόρων προκύπτουν ως οι αναγκαίες προτεραιότητες για βιώσιμη ανάπτυξη» επισημαίνεται στην ανάλυση του ιδρύματος.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015, 10:04