ΗΠΑ: Έρευνα της Fed στις δραστηριότητες των τραπεζών

ΗΠΑ: Έρευνα της Fed στις δραστηριότητες των τραπεζών
Η Federal Reserve ξεκίνησε τη διαδικασία για την επιβολή ενδεχομένως και νέων περιορισμών στις δραστηριότητες των τραπεζών στις φυσικές αγορές εμπορευμάτων, ανακοινώνοντας  ότι ξεκινά δημόσια διαβούλευση.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δεν πρότεινε ένα πλαίσιο νέων κανονισμών, ωστόσο ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στις τράπεζες και τις απειλές που ενδεχομένως υπάρχουν για τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος από εταιρείες του κλάδου των εμπορευμάτων που έχουν στην ιδιοκτησία τους τα τραπεζικά ιδρύματα.

Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα δέχεται σχόλια και προτάσεις για τους νέους κανονισμούς που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και την «επιβολή πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων ή άλλους περιορισμούς».


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014, 07:01