ΗΠΑ: Σφίγγουν τον κλοιό οι ρυθμιστικές Αρχές

ΗΠΑ: Σφίγγουν τον κλοιό οι ρυθμιστικές Αρχές
Οι ρυθμιστικές Αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα των ΗΠΑ παρουσίασαν σήμερα ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει ότι οι τράπεζες θα οφείλουν να παρακρατούν περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούν να πωλήσουν εύκολα ώστε να επιβιώσουν σε περίπτωση κρίσης πιστώσεων, καλώντας τα αμερικανικά πιστωτικά ιδρύματα να εκπληρώσουν τα νέα πρότυπα και να προχωρήσουν σε αύξηση της ρευστότητάς τους δύο χρόνια πριν οι περισσότερες τράπεζες σε διεθνές επίπεδο κληθούν να συμμορφωθούν προς τους όρους της συμφωνίας «Βασιλεία ΙΙΙ».

Η πρόταση αυτή προβλέπει ότι οι τράπεζες πρέπει να έχουν επαρκή ρευστότητα για να καλύπτουν τις ανάγκες τους για 30 ημέρες, κάτι που εντάσσεται στη συμφωνία «Βασιλεία ΙΙΙ», η οποία έχει στόχο να αποτραπεί η εκδήλωση νέας κρίσης όπως αυτή της περιόδου 2007-2009.

Στελέχη της αμερικανικής ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Fed) ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση οι κανόνες αυτοί να υιοθετηθούν ταχύτερα στις ΗΠΑ από ό,τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας Βασιλεία ΙΙΙ, αλλά και την πρόταση να υιοθετηθούν αυστηρότερα πρότυπα όσον αφορά τον υπολογισμό των αναγκών των τραπεζών σε ρευστότητα. «Αφού οι οικονομικές κρίσεις συνήθως αρχίζουν με τη συμπίεση της ρευστότητας που εξασθενίζει περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση των πιο ευάλωτων εταιριών, είναι ουσιώδες να υιοθετήσουμε κανονισμούς για τη ρευστότητα», δήλωσε στέλεχος της Fed.

Οι κανόνες αυτοί θα εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές, ότι σε περίπτωση που ενσκήψει κρίση πιστώσεων οι τράπεζες θα έχουν αρκετά κρατικά χρεόγραφα και άλλους ευπώλητους πόρους ώστε να αντεπεξέλθουν στις αναλήψεις των πελατών τους, την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών και την κάλυψη εγγυήσεων.

Οι τράπεζες που διαθέτουν πόρους 250 δισεκ. δολαρίων ή υψηλότερης αξίας, όπως οι JP Morgan Chase & Co και Goldman Sachs Group Inc, θα κληθούν να εφαρμόσουν πιο αυστηρά τους νέους κανόνες, ενώ οι τράπεζες με διαθέσιμα που δεν ξεπερνούν τα 50 δισεκ. δολάρια θα εξαιρεθούν από αυτές. Οι κανόνες θα είναι λιγότερο αυστηροί για τις μεσαίου μεγέθους τράπεζες.

Στελέχη της Fed υπολογίζουν ότι οι ανακεφαλαιοποιητικές ανάγκες των τραπεζών για να τηρηθούν οι νέοι κανόνες θα ανέλθουν σε 200 δισεκ. δολάρια. Οι τράπεζες θα έχουν προθεσμία έως και το 2017 για να καλύψουν αυτό το χρηματοδοτικό κενό. Η «Βασιλεία ΙΙΙ» προβλέπει να δοθεί στις τράπεζες σε διεθνές επίπεδο προθεσμία να συμμορφωθούν στους κανόνες αυτούς έως και το 2019, λόγω των ανησυχιών ότι μια ταχύτερη ανάπτυξη θα έπληττε την οικονομική ανάπτυξη.

Οι αμερικανικές τράπεζες έχουν 90 ημέρες για να υποβάλουν τα σχόλιά τους πριν οι ρυθμιστικές Αρχές οριστικοποιήσουν τους σχεδιασμούς τους.


Πηγή: ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013, 23:32