ΥΠΟΙΚ: Στα 2,279 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο επτάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014, 11:49
ΥΠΟΙΚ: Στα 2,279 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο επτάμηνο
Στα 2,279 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2014, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών και αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, στο 7μηνο καταγράφεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,736 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,929 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 3,360 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,279 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,555 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 800 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 29,530 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 651 εκατ. ευρώ ή 2,3 % έναντι του επικαιροποιημένου στόχου του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2015-2018 .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,240 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 451 εκατ. ευρώ ή 1,7% υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 24,485 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 342 εκατ. ευρώ ή κατά 1,4% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Έσοδα


Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του επταμήνου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014 είναι οι εξής:

- ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 555 εκατ. ευρώ ή 14,5%
- οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 212 εκατ. ευρώ ή 14,7%
- οι λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 81 εκατ. ή 28,0%
- τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 320 εκατ. ευρώ ή 15,8%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του επικαιροποιημένου στόχου:

- ο φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 178 εκατ. ευρώ ή 15,3%
- οι φόροι στην περιουσία κατά 246 εκατ. ευρώ ή 15,0%
- οι έμμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) κατά 40 εκατ. ευρώ ή 10,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,002 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 262 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,740 δισ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 3,290 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 200 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 31,266 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 973 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (32,240 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 28,302 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 1,220 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 880 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (24,528 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2,295 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 7,5%.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1,468 δισ. ευρώ ή ποσοστό 5,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 483 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 36 εκατ. για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, 66 εκατ. για τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων και 64 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 2,965 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 247 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2,718 δισ. ευρώ) και κατά 845 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014, 11:49