Υποβάθμιση από τη Standard & Poor's

Υποβάθμιση από τη Standard & Poor's
Σε νέα υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας αντίστοιχα προχώρησε σήμερα η Standard & Poor's.

Συγκεκριμένα, ο οίκος υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε «B» από «ΒΒ-» και τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση από «B» σε «C», κρατώντας τη χώρα υπό πιστωτική αξιολόγηση.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του οίκου «η υποβάθμιση ακολούθησε τα σενάρια που ήθελαν την Ελλάδα να πηγαίνει για παράταση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων ύψους 80 δισ. προς την Ελλάδα».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011, 16:10