Ισπανία: Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν κόστος 4 δισ. ευρώ για αποζημιώσεις δανειοληπτών τους

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, 04:57
Ισπανία: Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν κόστος 4 δισ. ευρώ για αποζημιώσεις δανειοληπτών τους
Οι μεγαλύτερες ισπανικές τράπεζες αντιμετωπίζουν ένα κόστος άνω των 3 δισ. ευρώ με έναν νέο νόμο, ο οποίος τις ωθεί να αυξήσουν τις προβλέψεις για την αποζημίωση πελατών τους που έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια.

Η Τράπεζα της Ισπανίας έχει εκτιμήσει ότι το συνολικό κόστος για τις ισπανικές τράπεζες μπορεί να φθάσει σε σχεδόν 4 δισ. ευρώ μετά τον νέο νόμο που ψηφίσθηκε την Παρασκευή και δίνει στις τράπεζες προθεσμία τριών μηνών να έρθουν σε διακανονισμό με τους πελάτες τους.

Οι ισπανικές τράπεζες πούλησαν περίπου 1,5 εκατομμύρια στεγαστικά δάνεια με ένα κατώτατο επιτόκιο, που σημαίνει ότι οι πελάτες τους έχαναν, όταν τα επιτόκια (σ.σ.: που χρησιμοποιούνται ως μέγεθος αναφοράς, όπως της ΕΚΤ ή το διατραπεζικό) υποχωρούσαν χαμηλότερα από το κατώτατο επιτόκιο που χρέωναν οι τράπεζες.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, 04:57