Κατατέθηκαν έξι προσφορές για τη μονάδα απορριμμάτων του Νομού Αχαΐας

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 2 Απριλίου 2013, 18:49
 Κατατέθηκαν έξι προσφορές για τη μονάδα απορριμμάτων του Νομού Αχαΐας
Συνολικά έξι υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον την Τρίτη, 2 Απριλίου 2013, για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στέρεων αποβλήτων Νομού Αχαΐας, με Αναθέτουσα Αρχή το Δήμο Πατρέων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται με τη σειρά που υπέβαλαν τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους:
1. ARCHIRODON Group NV – INTRAKAT – ENVITEC
2. ΕΡΕΤΒΟ – ΔΟΜΟΣΠΟΡT – ΕΓΝΩΝ
3. J&P ΑΒΑΞ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
4. ΜΕΤΚΑ – Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης
5. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ
6. ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι ιδιωτικοί φορείς θα επιλεγούν μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο, και θα αναλάβουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων ετήσιας δυναμικότητας περίπου 150.000 τόνων, για διάστημα που έχει εκτιμηθεί σε 27 έτη.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Η ανοιχτή τεχνολογία ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων και την επιλογή της βέλτιστης λύσης, με πλήρη διαφάνεια και εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων. Στα έργα αυτά θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ για τη συγχρηματοδότηση του κόστους του κάθε έργου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι υπόλοιποι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Ν. Μηταράκης με αφορμή την πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για τη διαχείριση απορριμμάτων εξακολουθούν να προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Αποδεικνύεται ότι η Τοπική αυτοδιοίκηση σε απόλυτη συνεργασία με την Κεντρική διοίκηση μπορούν να προστατέψουν το περιβάλλον με τρόπο επωφελή για τις τοπικές κοινωνίες και την Ελληνική οικονομία».

Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 2 Απριλίου 2013, 18:57