«Δημοσιονομικά επώδυνη η επιστροφή επιδοτήσεων»

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010, 16:59
«Δημοσιονομικά επώδυνη η επιστροφή επιδοτήσεων»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της ζητεί από 19 κράτη μέλη να επιστρέψουν το ποσό 578,5 εκατ. ευρώ από κοινοτικά κονδύλια που δαπανήθηκαν αδικαιολόγητα, χωρίς να τηρούνται όλες οι διαδικασίες που ορίζουν οι κοινοτικοί κανονισμοί. Από το ποσό αυτό, περίπου 347 εκατ. ευρώ αναλογούν στην Ελλάδα, για επιδοτήσεις που πληρώθηκαν το διάστημα 2004-2008. Η βασική αιτία των καταλογισμών αυτών είναι οι ελλείψεις του ΟΣΔΕ και ειδικότερα η απουσία έως το 2009 ενός σύγχρονου χαρτογραφικού υποβάθρου για τα αγροτεμάχια, καθώς και οι ελλείψεις στην κτηνιατρική βάση δεδομένων για τα ζώα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης, η κατάσταση αυτή είναι δημοσιονομικά επώδυνη. Ο υπουργός θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα, προκειμένου ο κρατικός προϋπολογισμός να επιβαρυνθεί το λιγότερο δυνατόν. Ήδη, σε συμφωνία με την Επιτροπή, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ρύθμισε η επιστροφή των ποσών που επιβλήθηκαν στη χώρα να γίνει σε τρεις ετήσιες δόσεις, από το 2011.

Η κατάσταση, πάντως, παραμένει δημοσιονομικά δυσβάσταχτη. Στόχος μας είναι η ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των ελέγχων, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον και οι επιδοτήσεις να πληρώνονται στους γεωργούς έγκαιρα, με διαφάνεια και με ασφάλεια για τον εθνικό μας προϋπολογισμό. Η ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ, που είναι πια γεγονός, αποτελεί το βασικό εργαλείο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η έγκαιρη πληρωμή των φετινών επιδοτήσεων, με τήρηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών, αποτέλεσε το πρώτο βήμα.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010, 17:52