"Καμπάνα" για αδικαιολόγητες ενισχύσεις στη ζάχαρη

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009, 18:27
"Καμπάνα" για αδικαιολόγητες ενισχύσεις στη ζάχαρη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την χώρα μας να επιστρέψει στον κοινοτικό προϋπολογισμό 1,28 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν ως ενισχύσεις για την ζάχαρη, λόγω αναξιόπιστων στοιχείων όσον αφορά τους ελέγχους σε επιστροφές κατά την εξαγωγή και των επιλέξιμων ενισχύσεων.

Η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνεται σε συνολικότερο «πακέτο» επιστροφών ύψους 126,7 εκατ. ευρώ από κονδύλια τα οποία δαπανήθηκαν αδικαιολόγητα από την Ελλάδα και άλλες επτά χώρες.

Συγκεκριμένα, βάσει της εν λόγω απόφασης,  η Επιτροπή ζητά να επιστραφούν χρήματα από το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Δανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία. Αναλυτικότερα, οι σημαντικότερες από τις επιμέρους δημοσιονομικές διορθώσεις είναι οι εξής:

•100,6 εκατ. ευρώ ζητούνται από τη Δανία λόγω αδυναμιών στην τηλεανίχνευση και στη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας (στο πλαίσιο του καθεστώτος στρεμματικών ενισχύσεων)

• 9,5 εκατ. ευρώ ζητούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω αστοχίας στη χρήση της ανάλυσης κινδύνου και ανεπαρκούς επαλήθευσης εγγράφων στο πλαίσιο του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή

•7,2 εκατ. ευρώ ζητούνται από το Βέλγιο λόγω ανεπαρκούς αριθμού εργαστηριακών ελέγχων για τη ζάχαρη στο πλαίσιο του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή

• 2,4 εκατ. ευρώ ζητούνται από την Ιρλανδία λόγω αδυναμιών που διαπιστώθηκαν στην ανάλυση κινδύνου και ανεπαρκών φυσικών ελέγχων, ως προς τον αριθμό και την ποιότητα, στο πλαίσιο του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή

• 2,3 εκατ. ευρώ ζητούνται από τη Γαλλία λόγω μη τήρησης των προθεσμιών πληρωμής και απουσίας κυρώσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος επισιτιστικής βοήθειας

• 1,7 εκατ. ευρώ ζητούνται από το Βέλγιο λόγω μη επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο του καθεστώτος για τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση των συσκευασιών και τον ΦΠΑ

• 1,5 εκατ. ευρώ ζητούνται από τη Σλοβενία λόγω αδυναμιών σε βασικούς ελέγχους όσον αφορά τις στρεμματικές ενισχύσεις

• 1,28 εκατ. ευρώ ζητούνται από την Ελλάδα λόγω ανεπαρκών ελέγχων και μη αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τις εξαγωγές ζάχαρης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009, 18:27