Κινητά και ιντερνετικά τηλέφωνα «τρώνε» τα σταθερά

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008, 18:34
Κινητά και ιντερνετικά τηλέφωνα «τρώνε» τα σταθερά

Το 24% των νοικοκυριών εγκατέλειψε το σταθερό τηλέφωνο προς όφελος των κινητών, ενώ το 22% των νοικοκυριών χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή από το σπίτι για τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του Διαδικτύου. Τα ποσοστά αυτά προκύπτουν από τις κυριότερες διαπιστώσεις της τρίτης ανασκόπησης των νοικοκυριών ανά την ΕΕ, που διενεργεί η Κομισιόν.

Σε ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά χρησιμοποιούν ασύρματη πρόσβαση σύνδεσης με το Διαδίκτυο, μέσω κινητών ή δορυφορικών δικτύων. Παράλληλα, το 29% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών αγοράζουν ενιαία πακέτα τηλεπικοινωνιών και μέσων επικοινωνίας, δηλαδή 10% περισσότερο από πέρυσι. Ωστόσο, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών παραμένει ακόμη ζητούμενο για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι χρήστες στρέφονται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό από τη σταθερή στην κινητή τηλεφωνία, ενώ το 24% περίπου των νοικοκυριών της ΕΕ, χρησιμοποιεί μόνο κινητή τηλεφωνία. Η αναλογία είναι σημαντικά μεγαλύτερη στα νέα κράτη-μέλη (39%) από ό,τι στην ΕΕ (20%), με την εξαίρεση της Φινλανδίας (61%) και της Πορτογαλίας (48%). Σε ορισμένα κράτη-μέλη, η αύξηση αυτή συνοδεύεται από εντεινόμενη χρήση της ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω του κινητού τηλεφωνικού δικτύου ή δορυφόρου (Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Αυστρία και Ιταλία).

Το 22% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών που έχουν σύνδεση με το Διαδίκτυο χρησιμοποιούν τώρα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους για τηλεφωνήματα. Το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο στη Λετονία (58%), τη Λιθουανία (51%), την Τσεχική Δημοκρατία (50%), την Πολωνία (49%) και τη Βουλγαρία (46%).

Το 29% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών αγοράζουν δύο ή περισσότερα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα από έναν και μόνο πάροχο υπηρεσιών (αύξηση κατά 9% σε σύγκριση με το χειμώνα του 2007), ενώ η συνηθέστερα ακολουθούμενη πρακτική είναι ο συνδυασμός της σταθερής τηλεφωνίας με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Τα μισά σχεδόν ευρωπαϊκά νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (49%), ενώ μία όλο και αυξανόμενη πλειονότητα διαθέτει σύνδεση ευρείας ζώνης (36% στην ΕΕ 27, δηλαδή αύξηση κατά 8% σε σύγκριση με το χειμώνα του 2007). Τα περισσότερα συνδεδεμένα νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω γραμμής ADSL (59%, δηλαδή αύξηση κατά 4% σε σύγκριση με πέρυσι). Ο κύριος λόγος που προβάλλεται για την έλλειψη πρόσβασης στο σπίτι παραμένει η έλλειψη ενδιαφέροντος όσον αφορά το Διαδίκτυο (50% όσων απήντησαν).

Το 22% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών δυσκολεύονται να έρθουν σε επαφή με τον οικείο πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου, όταν παρουσιάζονται προβλήματα διασύνδεσης. Ανάλογος αριθμός δηλώνει ότι το κόστος της υποστήριξης που τους διατίθεται είναι υπερβολικό.

Ένας στους τέσσερις χρήστες κινητής τηλεφωνίας δεν είναι πάντοτε σε θέση να συνδεθεί με το κινητό δίκτυο προκειμένου να πραγματοποιήσει κλήση. Στο 28% παρουσιάζεται συχνά διακοπή.

Πολλά νοικοκυριά διαθέτουν ψηφιακή επίγεια τηλεόραση: πρόκειται για αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το χειμώνα του 2007, σε 12% σήμερα, στα νοικοκυριά της ΕΕ 27. Το ποσοστό νοικοκυριών με λήψη αναλογικού σήματος μέσω κεραίας έπεσε από το 45% στο 41%.

Τέλος, ένα στα δέκα νοικοκυριά ΕΕ λαμβάνει τηλεοπτικό σήμα με περισσότερα του ενός μέσα (κεραία, καλώδιο, δορυφόρος, Διαδίκτυο). Τα ποσοστά είναι ακόμη υψηλότερα στη Γαλλία (25% των νοικοκυριών), ΗΒ (22%), Ιταλία (19%), Σουηδία (19%) και Κύπρος (16%).

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008, 18:34