Κύπρος: Aυξήθηκαν σε ετήσια βάση οι καταθέσεις

Κύπρος: Aυξήθηκαν σε ετήσια βάση οι καταθέσεις
Ετήσια αύξηση 1,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), κατέγραψαν οι καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, αν και τον Νοέμβριο του 2012 ήταν μειωμένες κατά 365,9 εκατ. ευρώ έναντι του προηγουμένου μηνός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για τον Νοέμβριο, οι καταθέσεις μειώθηκαν στα 69,9 δισ. ευρώ σε σχέση με 70,3 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,8 δισ. ευρώ έναντι των 69,1 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2011.

Παρ’ όλα αυτά, οι καταθέσεις εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από τα συνολικά δάνεια που ανέρχονται σε 71,5 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών αυξήθηκαν κατά 128,9 εκ. ευρώ σε σύγκριση με τον Οκτώβριο. Έφθασαν τα 21 δισ. ευρώ από 20,8 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012 και 20,5 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2011.

Οι καταθέσεις των κατοίκων των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης, που περιλαμβάνουν και την Ελλάδα, μειώθηκαν στα 5,8 δισ. ευρώ από 6 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012. Οι καταθέσεις των Κυπρίων μειώθηκαν στα 43,2 δισ. ευρώ από 43,5 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τον Νοέμβριο η ετήσια αύξηση στις χορηγήσεις κατοίκων εσωτερικού αυξήθηκε στο 1,5% από 1,2% τον Οκτώβριο του 2012 και 7,4% τον Νοέμβριο του 2011.

Ανά τομέα, τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν κατά 1,4% έναντι μείωσης 0,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η αύξηση στα στεγαστικά δάνεια περιορίστηκε στο 1,1% από 1,5%. Η αύξηση στο σύνολο των χορηγήσεων (όχι μόνο των κατοίκων εσωτερικού) έφθασε τον Νοέμβριο το 4,3% από 5,4% τον Οκτώβριο του 2012 και 14,4% τον Νοέμβριο του 2011.

Το σύνολο των δανείων ξεπέρασε τα 71,5 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 71,4 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο και 68,6 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2011, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 4,3%. Από αυτά, τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν κατά 1,4% έναντι μείωσης 0,6% τον προηγούμενο μήνα.

Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013, 12:15