Κύπρος: «Βέτο» από χώρες της Ευρωζώνης για την αναχρηματοδότηση ρωσικού δανείου

Κύπρος: «Βέτο» από χώρες της Ευρωζώνης για την αναχρηματοδότηση ρωσικού δανείου
Σοβαρό ζήτημα φαίνεται να ανακύπτει με το ρωσικό δάνειο των 2,5 δισ. ευρώ που συνήψε η Κύπρος το 2011 και λήγει το 2016, καθώς σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δεν αποδέχονται την αναχρηματοδότησή του μέσω του κυπριακού μνημονίου.

Σε μια περίοδο που τα πράγματα κινούνται σε λεπτές ισορροπίες, στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου εκτιμούν, αναφέρει το δημοσίευμα, πως, αν συμφωνηθεί επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου από τη Μόσχα, αυτό θα διευκολύνει και τη σύναψη συμφωνίας επί του μνημονίου. Η διασύνδεση των δύο θεμάτων είναι πολιτική και, επειδή οι αποφάσεις πλέον θα ληφθούν σε πολιτικό επίπεδο, οτιδήποτε επηρεάζει αρνητικά το περιεχόμενο της μνημονιακής σύμβασης πρέπει να ξεπεραστεί.

Στην Κεντρική Τράπεζα σημειώνουν ως παράδειγμα το ύψος του επιτοκίου με το οποίο θα δανειστεί η Κύπρος, στοιχείο πολύ βασικό για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, ενώ ο διοικητής της αναλαμβάνει εκστρατεία ενημέρωσης ξένων πρέσβεων για τα μέτρα που ελήφθησαν κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Πηγή: ΑΠΕ
Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013, 10:56