Κομισιόν: Η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα επιστρέψει το 2012

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010, 14:04
Κομισιόν: Η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα επιστρέψει το 2012

Την εκτίμηση, ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα επιστρέψει το 2012, διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές της προβλέψεις που έδωσε στη δημοσιότητα και αφορούν στην πορεία των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών των 27 κρατών- μελών της Ε.Ε., την περίοδο 2010-2012.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το 2010 η ύφεση θα διαμορφωθεί στο -4,2% του Α.Ε.Π. (έναντι ανάπτυξης 1,7% του Α.Ε.Π. στην ευρωζώνη και 1,8% του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. των «27») και το 2011 η ύφεση θα μειωθεί στο 3% του Α.Ε.Π. (έναντι ανάπτυξης 1,5% του Α.Ε.Π. στην ευρωζώνη και 1,7% του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. των «27»). Το 2012 η Επιτροπή εκτιμά ότι στην Ελλάδα θα επανέλθει η ανάπτυξη της τάξεως του 1,1% του Α.Ε.Π. (έναντι 1,8% του Α.Ε.Π. στην ευρωζώνη και 2% του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. των «27»).

Σε ό,τι αφορά στο δημοσιονομικό έλλειμμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής θα διαμορφωθεί στο 9,6% του Α.Ε.Π. το 2010 (έναντι 6,3% του Α.Ε.Π. στην ευρωζώνη και 6,8% στην Ε.Ε. των «27») για να μειωθεί στο 7,4% του Α.Ε.Π. το 2011 (4,6% στην ευρωζώνη και 5,1% του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. των «27») και θα σημειώσει περαιτέρω μείωση το 2012 στο 7,6% του Α.Ε.Π. (3,9% του ΑΕΠ τόσο στην ευρωζώνη και 4,2% του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. των «27»).

Εξάλλου, το ελληνικό δημόσιο χρέος από 140,2% του Α.Ε.Π. το 2010 (έναντι 84,1% του Α.Ε.Π. στην ευρωζώνη και 79,1% του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. των «27») θα αυξηθεί στο 150,2% του Α.Ε.Π. το 2011 (έναντι 86,5% του Α.Ε.Π. στην ευρωζώνη και 81,8% του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. των «27») και στο 156% του Α.Ε.Π. το 2012 (έναντι 87,8% του Α.Ε.Π. στην ευρωζώνη και 83,3% του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. των «27»).

Σε ό,τι αφορά στην ανεργία στην Ελλάδα, η Επιτροπή προβλέπει ότι θα κλείσει στο 12,5% το 2010 (έναντι 10,1% στην ευρωζώνη και 9,6% στην Ε.Ε. των «27»), θα αυξηθεί στο 15% το 2011 (έναντι 10% στην ευρωζώνη και 9,5% στην Ε.Ε. των «27») και στο 15,2% το 2012 (έναντι 9,6% στην ευρωζώνη και 9,1% στην Ε.Ε. των «27»).

Τέλος, η Επιτροπή προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 4,6% το 2010 (έναντι 1,5% στην ευρωζώνη και 2% στην Ε.Ε. των «27») θα μειωθεί στο 2,2% το 2011 (έναντι 1,8% στην ευρωζώνη και 2,1% στην Ε.Ε. των «27»), για να σημειώσει περαιτέρω μείωση στο 0,5% το 2012 (έναντι 1,7% στην ευρωζώνη και 1,8% στην Ε.Ε. των «27»).
Σημειώνεται ότι για το 2012 οι εκτιμήσεις της Επιτροπής βασίζονται στην υπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή της οικονομικής πολιτικής.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010, 14:04