Κρυμμένος θησαυρός

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014, 17:53


Τα τιμαλφή αντικείμενα που φυλάσσονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καταγράφει, για πρώτη φορά, το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Πρόκειται για «κρυμμένο θησαυρό», καθώς, όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1878 έως σήμερα, μόνο μία φορά, το 1984, το Ταμείο προέβη στην κήρυξη ως αζήτητων των αυτούσιων παρακαταθηκών της περιόδου 1878 έως 1920. Οι αυτούσιες παρακαταθήκες είναι Τίτλοι του Δημοσίου (ομολογίες, έντοκα γραμμάτια), ξένα τραπεζογραμμάτια, τιμαλφή και λοιπά δεκτικά καταθέσεως αντικείμενα και που αποδίδονται στο δικαιούχο, όπως ακριβώς κατατέθηκαν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες, από το 1920 μέχρι σήμερα, να μην έχουν κηρυχθεί αζήτητες και να μην έχουν ρευστοποιηθεί αλλά να παραμένουν στα θησαυροφυλάκια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου και στα Περιφερειακά Καταστήματα και Γραφεία Παρακαταθηκών»!

Περισσότερες από 36.000 παρακαταθήκες

Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής, που εξέτασε την κατάστασης το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από την ίδρυση του μέχρι και τις 29 Ιανουαρίου 2014, υπάρχουν 36.172 αυτούσιες παρακαταθήκες.

-Από το 1920 έως το 1991, οι μεγαλύτερες κατηγορίες αυτούσιων παρακαταθηκών περιλαμβάνουν 5.423 παρακαταθήκες σε τιμαλφή, 4.444 σε ανοιχτούς φακέλους (που περιλαμβάνουν κυρίως συνάλλαγμα και βιβλιάρια ταμιευτηρίου) και 8.697 ομολογιακά δάνεια.

- Από το 1991 έως και τις 29 Ιανουαρίου 2014, εντοπίστηκαν 6.292 αυτούσιες παρακαταθήκες, από τις οποίες 2.712 σε τιμαλφή και 3.133 σε ανοιχτούς φακέλους.

Επίσης, υπάρχουν 9.975 παρακαταθήκες που προέρχονται από τα κατά τόπους καταστήματα του Ταμείου. Αξιοσημείωτο επίσης, είναι το γεγονός ότι βρέθηκαν και κλειδιά, μετοχές, λαχειοφόρα δάνεια και ομόλογα.

Πότε κηρύσσονται αζήτητες

Οι αυτούσιες παρακαταθήκες κηρύσσονται αζήτητες μετά την πάροδο 10 ή 20 ετών, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, οπότε, μετά από εκτίμηση, εκποιούνται. Με το προϊόν της εκποίησης συστήνεται νέα χρηματική παρακαταθήκη, από τη σύσταση της οποίας επανεκκινεί και ο χρόνος παραγραφής της.

Τα κεφάλαια από χρηματικές παρακαταθήκες παραγράφονται υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά από 15 χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητές, δηλαδή είτε από τη σύσταση είτε, για παράδειγμα, από την έκδοση της απαραίτητης για την απόδοση δικαστικής απόφασης.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014, 18:31