Κρίσιμη συνεδρίαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επένδυση στο Ελληνικό

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, 10:10
Κρίσιμη συνεδρίαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επένδυση στο Ελληνικό
Μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνεται σήμερα με θέμα το Ελληνικό και αν θα ξεμπλοκάρει η μεγάλη επένδυση που προωθεί η Lamda Development. Στο δικαστήριο θα εκδικαστεί η αίτηση ανάκλησης του ΤΑΙΠΕΔ κατά της απόφασης κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της οποίας δεν εγκρίνεται η σύμβαση παραχώρησης στην Lamda Development της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Στην πρώτη απόφαση, το Ζ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεώρησε ότι οι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 και του παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία πώλησης του Ελληνικού από το ΤΑΙΠΕΔ, περιόρισαν τη συμμετοχή στη διαδικασία μόνο σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα και σε ενώσεις ή κοινοπραξίες τους αποκλείοντας όμως, όπως αναφέρουν φυσικά πρόσωπα, κ.λπ., είτε αυτοτελώς είτε σε ένωση ή κοινοπραξία μεταξύ τους ή ακόμη σε ένωση και με νομικά πρόσωπα.

Αναφέρουν δε πως «ο αποκλεισμός αυτός έγινε χωρίς να προκύπτει καμία επίκληση ή συνδρομή συγκεκριμένου λόγου δημοσίας τάξης ή δημοσίας ασφαλείας ή δημόσιας υγείας ή άλλου επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί έναν τέτοιας ένστασης περιορισμό».

Ακόμη οι δικαστές θεωρούν πως υπάρχουν αντίστοιχες παραβιάσεις στους όρους 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού τροποποιηθήκαν οι επίμαχοι δύο όροι ουσιωδώς εκ των υστέρων με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υποβολή νέων προσφορών από επενδυτές που είχαν ήδη αποκλειστεί. Αυτό συνιστά παραβίαση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αφού δεν επιτρέπουν τροποποίηση ουσιωδών όρων της σύμβασης που περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη πρόκληση εκδήλωσης, χωρίς ειδική πρόβλεψη που να αναφέρει το ενδεχόμενο τροποποίησης της σύμβασης.

Eπιμέλεια: X.M. 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, 10:10