Κριτική της Alpha Bank στον ΟΟΣΑ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013, 22:00
Κριτική της Alpha Bank στον ΟΟΣΑ
Αμφιβολίες για τα προγνωστικά του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) για την ελληνική οικονομία εκφράζει το τελευταίο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank, τα οποία και θεωρεί ως «καταθλιπτικά, αβάσιμα και παράδοξα».

Πριν προχωρήσουν στην αναλυτική παράθεση της επιχειρηματολογίας τους κατά των «περίεργων» προβλέψεων του ΟΟΣΑ, οι αναλυτές συγκρίνουν τις εκτιμήσεις αυτές με άλλες διεθνών οίκων.

Ο ΟΟΣΑ έχει αναθεωρήσει επί τα βελτίω τις προβλέψεις του για την αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος στη 2-ετία 2013 και 2014 σωρευτικά σε -3,9% από -6,0% προηγουμένως.

Παρ΄ όλα αυτά, εξακολουθεί να προβλέπει ύφεση και το 2014 (-0,4%), σε αναντιστοιχία με την πλειοψηφία των αναλυτών παγκοσμίως που προβλέπουν θετικό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2014.

Την ίδια διόρθωση επιδεικνύουν και άλλοι οργανισμοί, όπως, π.χ., ο Moody’s, που προβλέπει πλέον για το 2014 αύξηση του ΑΕΠ κατά -0,4% και, βεβαίως, προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Ελλάδας από «C» «χωρίς προοπτικές», σε Caa3, όπως στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι και με τη νέα διαβάθμιση η Moody’s εξακολουθεί να αξιολογεί την ελληνική οικονομία κατά 3 βαθμίδες πιο κάτω από τον Standard & Poor’s και τον Fitch. Ο τελευταίος πρόσφατα επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στο B- με προοπτικές σταθερές.

Ο ΟΟΣΑ, από την πλευρά του, προβλέπει την ανάκαμψη του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,8% το 2015 αλλά στη συνέχεια προβλέπει την επικράτηση μιας κατάστασης αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας να επιτύχει ουσιαστική ανάκαμψη και την έξοδό της από τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της.

Ειδικότερα, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η μέση ετήσια αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ της Ελλάδος στην περίοδο 2014-2020 δεν θα υπερβεί το 1,5%, έναντι 4,0% που προβλέπει η Τρόικα.

Αυτές οι υποθέσεις του ΟΟΣΑ (και του Moody’s), ισοδυναμούν με πρόβλεψη ότι η ελληνική οικονομία δεν πρόκειται να εξέλθει ποτέ από την κρίση. Για παράδειγμα, αν επαληθευτούν οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ, τότε η ανεργία το 2020 θα είναι ακόμη υψηλότερη από το 27% του εργατικού δυναμικού, όσο και σήμερα.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013, 22:23