Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή του Ε9

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012, 06:07
Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή του Ε9
Ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 του έτους 012 και καλούνται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν δήλωση εφόσον επήλθαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του 2011.

Οδηγίες υποβολής Ε9-2012

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, έχει αναπτυχθεί με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ορθότερη δημιουργία του Περιουσιολογίου, γι’ αυτό επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα εκτός από την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012, να προβούν σε έλεγχο της εικόνας της ατομικής περιουσιακής τους κατάστασης για τα έτη 2010 και 2011 και να πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δήλωση - εκκαθαριστικό φόρου επί της ακίνητης περιουσίας για τα έτη αυτά.

Δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012 υποβάλλεται οπωσδήποτε όταν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση του φυσικού ή νομικού προσώπου την 1η Ιανουαρίου 2012 σε σχέση με την εικόνα της περιουσιακής του κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου 2011.

Για το έτος 2012, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο και ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet.

Σε περίπτωση που η σύζυγος δεν είναι πιστοποιημένη χρήστης του TAXISnet παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσής της, με τους κωδικούς πρόσβασης του συζύγου της, όπως τα στοιχεία του προκύπτουν από τα αρχεία μητρώου της Υπηρεσίας μας. Από τη στιγμή όμως που αποκτήσει δικούς της κωδικούς πρόσβασης, θα μπορεί πλέον αποκλειστικά και μόνο με αυτούς να εισέλθει στην εφαρμογή.
Επίσης, εάν καταχωρηθεί στο υποσύστημα μητρώου του taxis, διακοπή έγγαμης σχέσης ή διάσταση (έστω και από τον ένα σύζυγο), τότε διακόπτεται άμεσα η πιο πάνω δυνατότητα χρησιμοποίησης των κωδικών πρόσβασης του πρώην ή εν διαστάσει συζύγου.

Όσον αφορά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων των ανήλικων τέκνων, εφόσον από τα μηχανογραφικά τηρούμενα στοιχεία προκύπτει ποιος είναι ο υπόχρεος γονέας βάσει του άρθρου 7 του ΚΦΕ, η δήλωση Ε9 θα υποβάλλεται στο όνομα του ανήλικου τέκνου με τους κωδικούς πρόσβασης του υπόχρεου γονέα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθείται διαδικασία πιστοποίησης νέου χρήστη στο TAXISnet.

Τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα σε περίπτωση που δεν έχουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο TAXISnet.

Σε κάθε περίπτωση, όποιος χρήστης με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να εισέλθει στην παρούσα εφαρμογή όχι μόνο για τον ΑΦΜ του αλλά και για σύζυγο ή και ανήλικα τέκνα, θα ενημερώνεται μέσω ανοίγματος σχετικής οθόνης, στην οποία θα επιλέγει για ποιο ΑΦΜ θέλει να μπει στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου.

Αίτημα αναίρεσης
Η επιλογή «αίτημα αναίρεσης», εμφανίζεται μετά την οριστικοποίηση ενεργειών σε κάποιο έτος και επιλέγεται σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, έτσι ώστε να μην απεικονίζεται σωστά η περιουσιακή εικόνα την 01/01 του έτους αυτού.

Όλες οι ενέργειες που ολοκληρώνονται μέσω της εφαρμογής μετά την 30/10/2012 μπορούν να αναιρεθούν, είτε δηλαδή αυτές αφορούν υποβολή δήλωσης Ε9 είτε αφορούν οριστικοποίηση περιουσιακής κατάστασης.

Όσες δηλώσεις Ε9, όμως, υποβλήθηκαν για τα έτη 2010 και 2011 μέσω της εφαρμογής μέχρι την 19/10/2012, δεν μπορούν να διαγραφούν, αλλά επιλέγοντας αίτημα αναίρεσης θα δίνεται η δυνατότητα εκ νέου διόρθωσης της περιουσιακής εικόνας για το έτος/η που πραγματοποιήθηκε η αναίρεση, μέσω υποβολής νέας δήλωσης Ε9.

Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012, 06:10