Με αυξημένο επιτόκιο δανείστηκε ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010, 13:41
Με αυξημένο επιτόκιο δανείστηκε ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

Στην άντληση ποσού 390 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε το ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, με επιτόκιο 4,82%.

Στην προηγούμενη, αντίστοιχη δημοπρασία το επιτόκιο ήταν στο 4,54%.

Υποβλήθηκαν συνολικά προσφορές ύψους 1,544 δισεκατομμυρίου ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 300 εκατομμυρίων ευρώ κατά 5,15 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010, στις 12μ.μ.. Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε προμήθεια.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010, 13:41