Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το τέλος χρήσης για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, 17:14
Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το τέλος χρήσης για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
Τέλη από 100 έως 350 ευρώ θα πρέπει να πληρώνουν, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, οι Υπερθεματιστές που θα συμμετέχουν στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, ποσά που καθορίζονται ανάλογα με την τιμή εκκίνησης του ακινήτου( σ.σ της πρώτης προσφοράς)

Ειδικότερα, η εν λόγω υπουργική απόφαση ως προς το τέλος χρήσης αναφέρει:

«Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή και ορίζεται:
α) στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύτερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
β) στο ποσό των εκατό ευρώ (100) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ίση ή μικρότερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Από αυτά (20) ευρώ θα αποδίδονται από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, 20:56