Μεγάλες ζημιές στον κλάδο του έτοιμου σκυροδέματος

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011, 15:36
Μεγάλες ζημιές στον κλάδο του έτοιμου σκυροδέματος
Η καθίζηση της οικοδομικής και της ευρύτερης κατασκευαστικής δραστηριότητας τον χρόνο που πέρασε και τους πρώτους μήνες του 2011 αποτυπώνεται στην εξέλιξη των οικονομικών αποτελεσμάτων των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου του έτοιμου σκυροδέματος, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλές ζημιές.

Αυτό ισχύει, πρωτίστως, για τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες έτοιμου σκυροδέματος, την Ιντερμπετόν και τη Lafarge Beton, οι οποίες ανήκουν στις τσιμεντοβιομηχανίες Τιτάν και Ηρακλής, αντιστοίχως.

Η Ιντερμπετόν το 2010 πραγματοποίησε πωλήσεις αξίας 135,85 εκατ. ευρώ, από 143,30 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένες έναντι του 2009 κατά 5,2% σε ποσοστό και κατά 7,45 εκατ. ευρώ σε αξία, αν και στη διάρκεια του έτους απορρόφησε επαρχιακή θυγατρική της.

Το μικτό της περιθώριο υποχώρησε κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες στο 12%, από 14,4%. Η επιχείρηση κατέγραψε ζημιά προ φόρων ύψους 8,03 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 2,07 εκατ. ευρώ το 2009, αυξημένη δηλαδή κατά 2,8 φορές. Η καθαρή ζημιά της ήταν ύψους 7,15 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά δύο φορές.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός έτοιμου σκυροδέματος, η Lafarge Beton, πραγματοποίησε πωλήσεις αξίας 62,68 εκατ. ευρώ, από 67,41 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένες έναντι του 2009 κατά 7% σε ποσοστό και κατά 4,73 εκατ. ευρώ σε αξία, παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια του έτους απορρόφησε επαρχιακή θυγατρική της του τομέα των αδρανών υλικών.

Η επιχείρηση κατέγραψε ζημιά προ φόρων ύψους 15,17 εκατ. ευρώ έναντι 8,43 εκατ. ευρώ το 2009, αυξημένη δηλαδή κατά 78,5%. Η καθαρή ζημιά της ήταν ύψους 16,14 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 76%.

Ζημιογόνος ήταν και η ΕΤ Μπετόν, η οποία ανήκει στην τρίτη τσιμεντοβιομηχανία της χώρας, την εταιρεία Χάλυψ, από την οποία και απορροφάται εντός του έτους. Η εν λόγω εταιρεία το 2010 πραγματοποίησε πωλήσεις αξίας 12,41 εκατ. ευρώ, από 14,96 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένες έναντι του 2009 κατά 17% σε ποσοστό και κατά 2,55 εκατ. ευρώ σε αξία.

Κατέγραψε ζημιά προ φόρων ύψους 1,24 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 1,11 εκατ. ευρώ το 2009, αυξημένη δηλαδή κατά 11,7%. Η καθαρή ζημιά της ήταν ύψους 1,25 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 8,7%.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011, 15:36