Μεγάλη η συμβολή του εμπορίου στην οικονομία

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009, 17:23
Μεγάλη η συμβολή του εμπορίου στην οικονομία
«Το Εμπόριο παραμένει ο ''μεγάλος εργοδότης'' της ελληνικής οικονομίας παρά την παγκόσμια ύφεση κατά την οποία το παγκόσμιο ΑΕΠ υποχωρεί 1,1% (έναντι αύξησης 3% το 2008) και ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών υποχωρεί κατά 11,9% το 2009 (έναντι αύξησης 3% το 2008)».

Πρόκειται για το βασικό συμπέρασμα της φετινής έκθεσης ελληνικού εμπορίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου με τη συνεργασία της ICAP Group και έγκριτων επιστημόνων-συνεργατών του Τομέα Έρευνας και Τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ.

Στην έκθεση επισημαίνεται πως η εξέλιξη των μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας (αύξηση ποσοστού ανεργίας κατά 2% το 2009 και υποχώρηση πληθωρισμού στο χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1970) δικαιολογούν και την επίδραση στο εμπόριο: ο όγκος τόσο των εξαγωγών (αγαθά και υπηρεσίες) όσο και των εισαγωγών εκτιμώνται ότι μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 23,4% (έναντι αύξησης των εξαγωγών κατά 2,2% το 2008) και 17,7% (έναντι μείωσης των εισαγωγών κατά 4,4% το 2008).
Πολύ σημαντικά και τα στοιχεία για την απασχόληση στον τομέα που παρουσιάζονται στην Έκθεση με εντυπωσιακότερο το γεγονός ότι το εμπόριο αντιπροσωπεύει το 18,3% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία ή περίπου ¼ των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα.

Την περίοδο 1993 – 2009 μάλιστα, το 29,5% των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην ελληνική οικονομία οφείλονται στην ανάπτυξη του εμπορικού τομέα. Εντυπωσιακή είναι και η πολύ ψηλή εκπροσώπηση των γυναικών (η αναλογία των γυναικών κατά το 2009 ανήλθε στο 42,8%, έναντι 39,8% για το σύνολο της οικονομίας) και των νέων (ένας στους τέσσερις εργαζόμενους είναι κάτω των 25 ετών). Επίσης, αύξηση 0,5% παρουσίασε το ποσοστό της μερικής απασχόλησης καθώς και ο αριθμός των μισθωτών που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Όσον αφορά στη διασπορά της απασχόλησης, 67,7% εργάζονται στο λιανικό εμπόριο, 20,4% στο χονδρεμπόριο και 11,9% στον τομέα της συντήρησης-επισκευής οχημάτων. Ενδεικτική της ανάπτυξης του κλάδου είναι ότι το 2009 η αναλογία μισθωτών ανά εργοδότη είναι 4,1 έναντι 3,4 που ήταν το 1993 λόγω της μείωσης των αυτοαπασχολούμενων και των παράλληλων αυξήσεων στις κατηγορίες μισθωτών και εργοδοτών.

Η συνολική απασχόληση το 2008 αυξήθηκε με ρυθμό 0,8% σε σχέση με το 2007 ενώ οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους παρουσίασαν αύξηση στην απασχόληση κατά 4,0% και οι μικρότερες κατέγραψαν μείωση.

Η εντυπωσιακότερη αύξηση σημειώθηκε στις επιχειρήσειςστις οποίες εργάζονται από 20 έως 49 και από 50 έως 249 υπάλληλοι, οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν κατά 111,27% και 120,68% αντίστοιχα την περίοδο 2000-2007.

Τα συμπεράσματα που αφορούν στα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και στις προβλέψεις στηρίζονται σε στοιχεία 8.935 επιχειρήσεων και μία έρευνα για την ανίχνευση προβλέψεων, η οποία διεξήχθη σε δείγμα αντιπροσωπευτικό ανά Περιφέρεια και Κλάδο 219 ΑΕ και ΕΠΕ και 990 ΟΕ,ΕΕ και Ατομικών Επιχειρήσεων. Το 2008 ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων των ΑΕ και ΕΠΕ του Ελληνικού εμπορίου υποχώρησε σημαντικά και συνοδεύτηκε από μείωση καθαρών κερδών κατά 32%. Η εικόνα για τις ΟΕ, ΕΕ και Ατομικές Επιχειρήσεις είναι ακόμη δυσμενέστερη με 40% του συνόλου τους να δηλώνουν μείωση πωλήσεων.

Έτσι 3 στις 4 ΑΕ και ΕΠΕ διατηρούν την επενδυτική τους δραστηριότητα, ενώ 1 στις 5 τη μειώνουν. Ασθενέστερη εκτιμάται και η επενδυτική δραστηριότητα των μικρότερων εταιρειών. Ολοένα αυξανόμενος αναδεικνύεται και ο ρόλος των Τραπεζών αφού 44,8% του συνολικού χρέους των εταιρειών είναι προς τις Τράπεζες.

Στην έκθεσή επισημαίνεται πως οι εξελίξεις αυτές αποτέλεσαν μία δυσάρεστη έκπληξη για τις εμπορικές επιχειρήσεις μια και οι περσινές τους προβλέψεις απέχουν πολύ από τις τελικές φετινές τους εκτιμήσεις, ιδίως για τις ΑΕ και ΕΠΕ. Λιγότερο απείχαν οι ΟΕ, ΕΕ και Ατομικές οι οποίες είχαν δείξει λιγότερη αισιοδοξία στις προβλέψεις με αποτέλεσμα να είναι εγγύτερα στις τωρινές εκτιμήσεις.

Για το 2010, οι ΟΕ, ΕΕ και Ατομικές Επιχειρήσεις πιστεύουν ότι θα ανακάμψουν, αντίθετα με την αισιοδοξία των ΑΕ και ΕΠΕ, η οποία δεν δείχνει σοβαρά σημάδια βελτίωσης και η διάθεση αυτή αφορά τόσο στην εκτίμηση των πωλήσεων όσο και των κερδών και της επενδυτικής δραστηριότητας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009, 18:05