Μικρή αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012, 18:34
Μικρή αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων
Μικρή άνοδο παρουσίασαν τον Ιούνιο του 2012 τα επιτόκια καταθέσεων, ενώ αντίθετα τα επιτόκια των χορηγήσεων σημείωσαν μικρή αποκλιμάκωση. Πιο αναλυτικά το επιτόκιο καταθέσεων διάρκειας έως ένα έτος, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο επιτόκιο ταμιευτηρίου, διαμορφώθηκε στο 5% από 4,90% που ήταν τον Μάιο. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, διαμορφώθηκε στο 2,94% από 2,91% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Στον τομέα των χορηγήσεων το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε μικρή πτώση τον Ιούνιο κατά 0,05% και διαμορφώθηκε στο 14,96%.

Πτώση κατά 0,11% παρουσίασε και το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος, που διαμορφώθηκε σε 8,16%, , έναντι 8,27% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 7,69% ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε οριακή πτώση κατά 0,05% και διαμορφώθηκε στο 10,27%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε επίσης ισόποσα, στο 7,47% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 0,13% στο 6,55% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ αυξήθηκε σημαντικά κατά 0,71% στο 6,55% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 0,12% στο 3,42%. Εξαιτίας πάντως της μεγάλης αύξησης του μέσου επιτοκίου των επιχειρηματικών δανείων, το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε άνοδο κατά 0,09% και διαμορφώθηκε, το Ιούνιο του 2012, στο 6,27%.

Επιμέλεια: Μυρτώ Τσάβαλου

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012, 18:36