Μειώθηκαν οι λιανικές πωλήσεις τον Μάρτιο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014, 12:24
Μειώθηκαν οι λιανικές πωλήσεις τον Μάρτιο
Μείωση κατά 3,4% κατέγραψε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Μάρτιο του 2014, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2013, ενώ σε σχέση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2014 σημείωσε αύξηση κατά 0,9%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο δείκτης όγκου κατά τον Μάρτιο 2014, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 0,8%, ενώ σε σχέση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2014 μειώθηκε κατά 5,3%.

Η αναθεώρηση του έτους βάσης έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 1165/98, σύμφωνα με τον οποίο οι βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια, με έτος βάσης που λήγει σε 0 ή 5.

Σκοπός της αναθεώρησης είναι η προσαρμογή του δείκτη στα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία της διάρθρωσης του λιανικού εμπορίου.

Στην έρευνα για την κατάρτιση των δεικτών περιλαμβάνονται 41.820 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, με ετήσιο κύκλο εργασιών το έτος 2010 ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, από τις οποίες επελέγη και ερευνάται αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.626 επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014, 12:27