Μειωμένη η πώληση παιχνιδιών

Μειωμένη η πώληση παιχνιδιών
Πτωτική πορεία ακολούθησε την περίοδο 2009-2011 η αξία της εγχώριας παραγωγής παιχνιδιών (σε τιμές χονδρικής), με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης περίπου 6% ενώ το 2012 προβλέπεται περαιτέρω πτώση της παραγωγής (της τάξης του 7%). Τα παραπάνω επισημαίνονται στην κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ και στην οποία διερευνάται ο κλάδος των παιχνιδιών.

Η εγχώρια αγορά παιχνιδιών (αξία πωλήσεων σε τιμές χονδρικής) παρουσίασε μείωση την τριετία 2009-2011 με μέσο ετήσιο ρυθμό 11%. Ειδικότερα, το 2011 η αξία της αγοράς κατέγραψε μείωση κατά περίπου 15%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η πτωτική πορεία συνεχίζεται και το 2012, ο δε ετήσιος ρυθμός μείωσης αναμένεται να κυμανθεί στο 12,5%.

Τα παραδοσιακά παιχνίδια καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς. Το μερίδιο της εν λόγω κατηγορίας αυξάνεται, κυρίως εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης για ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το 2011 το μερίδιό τους επί της συνολικής αξίας πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 66,5% από 63,3% το 2009.

Ο κλάδος των παιχνιδιών χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, από έντονη εισαγωγική διείσδυση, καθώς η εγχώρια παραγωγή είναι περιορισμένη και αφορά αποκλειστικά παραδοσιακά παιχνίδια. Σημαντικό μέρος της ζήτησης καλύπτεται από λίγες εισαγωγικές επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, ορισμένες από τις οποίες αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών. Με την εγχώρια παραγωγή παιχνιδιών ασχολούνται επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Η ζήτηση παιχνιδιών επηρεάζεται κυρίως από την εξέλιξη του παιδικού πληθυσμού, την τιμή διάθεσης των προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, τη διαφήμιση, την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις τάσεις της μόδας.

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής και χονδρικής διάθεσης παιχνιδιών βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 18 επιχειρήσεων, για την περίοδο 2010-2011.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε μείωση 13,5% το 2011 σε σχέση με το 2010, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση της αξίας των απαιτήσεων.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια παρουσίασαν, επίσης, μείωση ποσοστού 4,6% την ίδια περίοδο. Αντίστοιχα, μείωση κατέγραψαν οι μεσο-μακροπρόθεσμες και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το 2011/2010.

Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος κατέγραψαν πτώση 16,8% το 2011. Ομοίως και το μικτό κέρδος υποχώρησε σημαντικά (κατά 18,3%) το ίδιο έτος.

Επιμέλεια: Φλώρα Πέτση

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012, 15:05