Μειωμένη κερδοφορία στη ΦΑΓΕ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012, 16:44
Μειωμένη κερδοφορία στη ΦΑΓΕ
Ζημιά 13,81 εκατ. ευρώ παρουσίασε η μητρική εταιρίας του ομίλου ΦΑΓΕ το έτος 2011, ο οποίος σε ενοποιημένη βάση κατέγραψε μειωμένη κερδοφορία. Η καταγραφή ζημιάς, εκ μέρους της μητρικής εταιρείας του ομίλου, οφείλεται κατά βάση στη μείωση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά, στη σημαντική πτώση των μεικτών κερδών της και σε υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες.

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΦΑΓΕ το 2011, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, ήταν ύψους 201,05 εκατ. ευρώ έναντι 213,92 εκατ. ευρώ το 2010 και 237,99 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένες δηλαδή σε ετήσια βάση κατά 12,87 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 6% σε ποσοστό. Τα μεικτά κέρδη της, μειωμένα κατά 6,76 εκατ. ευρώ, περιορίστηκαν στο 29% των πωλήσεων από 30,4% το 2010.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) βελτιώθηκαν από 5,45 εκατ. ευρώ σε 10,41 εκατ. ευρώ, ωστόσο στο επίπεδο των προ φόρων αποτελεσμάτων κατεγράφη ζημιά 13,25 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς προ φόρων 15,80 εκατ. ευρώ το 2010 και κερδών προ φόρων ύψους 14,28 εκατ. ευρώ το 2009. Το καθαρό αποτέλεσμα, μετά τον συνυπολογισμό των φόρων, ήταν ζημιά 13,81 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς προ φόρων 14,26 εκατ. ευρώ προ φόρων το 2010 και κερδών 3,88 εκατ. ευρώ το 2009.

Αντιθέτως, χάρη στη διεύρυνση των εσόδων της θυγατρικής βιομηχανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ και των πωλήσεων σε άλλες χώρες, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου το 2011 ανήλθαν σε 385,16 εκατ. ευρώ έναντι 338,58 εκατ. ευρώ το 2010 και 315,12 εκατ. ευρώ το 2009, αυξημένες δηλαδή σε ετήσια βάση κατά 46,58 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 13,75% σε ποσοστό. Τα κέρδη του ομίλου προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,79 εκατ. ευρώ στο επίπεδο των 48,74 εκατ. ευρώ, από 46,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Ο όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων 10,17 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 10,18 εκατ. ευρώ το 2010 και 18,10 εκατ. ευρώ το 2009. Λόγω αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στη μητρική εταιρεία περιορίστηκαν σε 3,63 εκατ. ευρώ, έναντι 7,18 εκατ. ευρώ και 2,66 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένα σε ετήσια βάση κατά 49,5%.

Οι πωλήσεις της εγχώριας, μητρικής εταιρείας το 2011 ήταν ίσες προς το 52,2% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου το ίδιο έτος, έναντι 63,2% το 2010 και 75,5% το 2009.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012, 16:57