«Στέναξε» η οικοδομή τον Απρίλιο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011, 14:45
«Στέναξε» η οικοδομή τον Απρίλιο

Πτώση 30,3% παρουσίασε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι ( με βάση τον όγκο των νέων οικοδομών) ενώ το τετράμηνο Ιανουάριος - Απρίλιος η πτώση ανήλθε σε 49,2% συγκριτικά με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2010. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Αναλυτικότερα τον Απρίλιο, το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 2.772 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 476,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.847,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 25,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,7% στην επιφάνεια και κατά 30,3 % στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Στο δωδεκάμηνο Μαΐου 2010 - Απριλίου 2011 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 22,0 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί, κατά 29,9% στην επιφάνεια και κατά 30,6 % στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2009 - Απριλίου 2010.

Επίσης το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2011, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 43,0 % στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 52,0% στην επιφάνεια και κατά 49,2% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2010.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάιο 2010 έως τον Απρίλιο 2011, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας ( Ιδιωτικής-Δημόσιας ) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 42.891 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 8.644,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 31.296,7 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 22,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 29,7% στην επιφάνεια και κατά 30,7 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2009 - Απριλίου 2010.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2010 - Απριλίου 2011 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 22,0% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 29,9% στην επιφάνεια και κατά 30,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2009 - Απριλίου 2010.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,5%.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011, 14:45