Μόνο Marfin και Emporiki εκτός μέτρων στήριξης των τραπεζών

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008, 11:45
Μιχάλης Παπανίδης
Μόνο Marfin και Emporiki εκτός μέτρων στήριξης των τραπεζών

Εκτός των μέτρων στήριξης θα είναι μόνο η Marfin και η Emporiki Βank. Η πρώτη έχει δηλώσει με προχθεσινή ανακοίνωσή της ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση των μέτρων, ενώ η Emporiki Bank θα ενταχθεί στα αντίστοιχα μέτρα στήριξης της γαλλικής κυβέρνησης, αφού την πλειοψηφία των μετοχών της κατέχει η γαλλική Credit Agricole.

Μετά από νέα πολύωρη σύσκεψη συμφωνήθηκε ότι όλες οι άλλες εμπορικές τράπεζες θα έχουν προθεσμία να δηλώσουν επίσημα ότι θα κάνουν χρήση του «πακέτου στήριξης» μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, ενώ, αν κάποια από αυτές το επιθυμεί, μπορεί να ενταχθεί και πριν από το τέλος του 2008. Όλες οι ρυθμίσεις για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα ενταχθούν σε νόμο - πλαίσιο, ο οποίος θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, από το υπουργείο Οικονομίας, ενώ τα επιμέρους τεχνικά θέματα θα ρυθμίζονται με ειδικές υπουργικές αποφάσεις.

Τα μέτρα για τη στήριξη των εμπορικών τραπεζών προβλέπουν κρατική αρωγή τριών σταδίων, συνολικού ύψους 28 δισ. ευρώ ως εξής:

- Την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, για την αντιμετώπιση των αναγκών ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος μέχρι 15 δισ. ευρώ.

- Την έκδοση ειδικών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με διάθεσή τους στα πιστωτικά ιδρύματα ύψους μέχρι 8 δισ. ευρώ.

- Την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των πιστωτικών ιδρυμάτων ύψους μέχρι 5 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένεται να ορίσει εξατομικευμένους δείκτες εποπτικών κεφαλαίων ανά τράπεζα, τους οποίους θα κληθούν να φθάσουν αυξάνοντας τα κεφάλαιά τους.

Όσον αφορά τη χρήση των εγγυήσεων για ρευστότητα, το κριτήριο θα είναι αντικειμενικό και, συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς.

«Σφήνα» η ΟΤΟΕ

Η ΟΤΟΕ εν όψει νομοθετικής ρύθμισης για την ενίσχυση των τραπεζών στην Ελλάδα με 28 δισ. ευρώ, θεωρεί αναγκαίο να θεσπισθούν ασφαλιστικές δικλίδες που θα διασφαλίζουν τους σκοπούς που επιβάλουν την ενέργεια και ταυτόχρονα θα θέτουν νέους όρους και κανόνες στη λειτουργία των τραπεζών.

Ειδικότερα η ΟΤΟΕ προτείνει:

- Συμμετοχή του κράτους στη μετοχική σύνθεση των τραπεζών που θα ενισχυθούν με αγορά κανονικών μετοχών μέσα από αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και εκπροσώπηση του Δημοσίου στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών.

- Διασφάλιση της απασχόλησης και των όρων εργασίας σε κάθε περίπτωση (είτε οικονομικής ενίσχυσης των τραπεζών από το κράτος, είτε εν όψει αναδιαρθρώσεων με συγχωνεύσεις και εξαγορές), στα πλαίσια διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, χωρίς άμεσες ή έμμεσες επεμβάσεις σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων.

- Θεσμοθέτηση νέων αρχών και κανόνων λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος με κοινωνικά κριτήρια, αλλά και με κριτήρια υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας που θα θέτουν όρια στο ρίσκο των επιχειρηματικών επιλογών, οι οποίες δεν πρέπει να κυριαρχούνται από το κριτήριο της μεγιστοποίησης των κερδών.

- Πλαίσιο κανόνων διαμόρφωσης των επιτοκίων δανεισμού, χωρίς «παραπλανητικούς όρους και ψιλά γράμματα» που θα διευκολύνουν και ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν το δανεισμό ιδιωτών και επιχειρήσεων, με στόχο την ομαλή και με διαφάνεια λειτουργία της οικονομίας που θα επιβλέπονται από το υπουργείο Ανάπτυξης.

- Ενίσχυση ελέγχου της λειτουργίας των τραπεζών και μεταφορά του μέρους της ουσιαστικής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην Κύπρο

Η Κύπρος δεν χρειάζεται κυβερνητικό πρόγραμμα διάσωσης, καθώς τα θεμελιώδη στοιχεία του τραπεζικού τομέα της χώρας είναι πολύ ισχυρά, δήλωσε επίσης στο Reuters ο υπουργός Οικονομίας, Χαρίλαος Σταυράκης, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση διατηρεί την υπόσχεση της να βοηθήσει οποιαδήποτε τράπεζα στο ιδιαίτερα θεωρητικό και απίθανο, όπως είπε, ενδεχόμενο κάποιο τραπεζικό ίδρυμα να αντιμετωπίσει δυσκολίες.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008, 11:45