Νέα απειλή κατά της Ελλάδας από τη Moody's

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011, 11:00
Νέα απειλή κατά της Ελλάδας από τη Moody's

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s ανακοίνωσε ότι δεν αναμένει πως οι ελληνικές δομημένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (structured finance transactions) θα διατηρήσουν ή θα επιτύχουν αξιολογήσεις διαβάθμισης Α3 ή υψηλότερες.

Αυτή η εκτίμηση σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά την υποβάθμιση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας και σειράς ελληνικών τραπεζών.

Όπως επισημαίνει ο διεθνής οίκος, ανεξαρτήτως των δομικών χαρακτηριστικών ή του ύψους της υφιστάμενης πιστωτικής ενίσχυσης, οι δομημένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές δεν είναι απρόσβλητες από το ρίσκο ορισμένων ιδιαίτερα σοβαρών γεγονότων.

Στα γεγονότα αυτά περιλαμβάνονται μια σοβαρή μακροοικονομική υποχώρηση και μια επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας ή μιας τράπεζας με κομβικό ρόλο στο σύστημα.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011, 11:00