Νέα συμφωνία για την Τράπεζα Πειραιώς

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013, 15:04
Νέα συμφωνία για την Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς και σε σχετικές επαφές με τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές της Ελλάδος και της Κύπρου, προχώρησε στην κατάρτιση συμφωνίας με τις Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Popular Bank (CPB) και Ελληνική Τράπεζα για την απόκτηση του συνόλου των εργασιών και υπηρεσιών θεματοφυλακής, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών των καταστημάτων των τριών Κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, η σχετική συμφωνία με τη Cyprus Popular Bank περιλαμβάνει και την απόκτηση των εργασιών των καταστημάτων της CPB στην Ελλάδα που αφορούν στην αντιπροσώπευση και διανομή μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαίων Κεφαλαίων).

Η σχετική συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόσφατης εξαγοράς στοιχείων των τριών Κυπριακών τραπεζών.

Η Τράπεζα σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς και αποθετήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό μεριμνά άμεσα για την επιτάχυνση όλων των απαραίτητων τεχνικών διαδικασιών, προς το σκοπό της απρόσκοπτης και ταχείας υλοποίησης της σχετικής συμφωνίας και της πλήρους ενσωμάτωσης των εν λόγω εργασιών στις δραστηριότητές της.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013, 15:04