Νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στo διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής

Νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στo διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής
Με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει ότι ο νέος εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Δ.Σ. του τραπεζικού ιδρύματος είναι ο κ. Παναγιώτης Λευθέρης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σε συνέχεια της από 19.7.2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, τον ορισμό του κου Παναγιώτη Λευθέρη ως νέου εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Ν. 3864/2010 όπως ισχύει και τη Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στη θέση του κου Χαράλαμπου Μάκκα, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ο ορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016, 09:14