Νέος κανονισμός για τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011, 17:27
Νέος κανονισμός για τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας
Την 8η Δεκεμβρίου 2011 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. Βασική συνιστώσα του Κανονισμού αποτελεί η διασφάλιση της διαφάνειας στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας με στόχο την ενθάρρυνση και διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού προς το συμφέρον του τελικού καταναλωτή ενέργειας.

Η επιδιωκόμενη ακεραιότητα και διαφάνεια των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αφορά κυρίως στις τιμές που καθορίζονται στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, οι οποίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν δίκαιη και ανταγωνιστική αλληλεπίδραση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν προκύπτουν τυχόν αδικαιολόγητα κέρδη και εμπορικά περιθώρια που προκύπτουν από καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, με τη θέσπιση του Κανονισμού ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), στον οποίο παραχωρούνται σημαντικές αρμοδιότητες, από κοινού με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, κατά την παρακολούθηση της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη.

Σημειωτέον, ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) με έδρα τη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, αποσκοπεί στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, στην κάλυψη ρυθμιστικών κενών στο ενωσιακό επίπεδο, στην προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς και στη διασφάλιση της τήρησης της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη.
Ο Κανονισμός RΕΜΙΤ θα τεθεί σε ισχύ από την 28η Δεκεμβρίου 2011.

Πηγή:energypress
Eπιμέλεια:Χρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011, 17:27