Νέες φορολογικές κλίμακες πλήττουν μισθωτούς και συνταξιούχους

Νέες φορολογικές κλίμακες πλήττουν μισθωτούς και συνταξιούχους
Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών ορίζονται νέες κλίμακες φορολόγησης και νέο «status» έκπτωσης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους, για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 42.000 ευρώ.

Η νέα εγκύκλιος απεστάλη στα λογιστήρια προκειμένου να προετοιμαστούν για το νέο καθεστώς παρακράτησης φόρου που θα επιβαρύνει μισθωτούς και συνταξιούχους με 1, 2, 3 ή και παραπάνω προστατευόμενα τέκνα. Όσον αφορά τους έγγαμους χωρίς παιδιά ή τους άγαμους, οι ομάδες αυτές θα έχουν έκπτωση φορολογικής επιβάρυνσης εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 23.000 ευρώ.

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίσθηκε επί της αρχής στη Βουλή η φορολογική κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων διαμορφώνεται ως εξής:Να σημειωθεί ότι οι αλλαγές αφορούν το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012, 22:52