Ο Αλέξανδρος Μωραϊτάκης και πάλι ο πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011, 19:33
Ο Αλέξανδρος Μωραϊτάκης και πάλι ο πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ
Ο κ. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης επανεξελέγη, παμψηφεί, πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ. Η νέα σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος ο κ. Α.Μωραϊτάκης, Αντιπρόεδρος ο κ. Α. Πουλαρίκας, Γενικός Γραμματέας ο κ. Α. Σίνος, Ταμίας ο κ. Π. Χριστόπουλος και μέλη η Τίνα Σαρρή, Β.Σιαμαντάς και Σ. Κυρίτσης.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέστησε με απόφασή του τις κάτωθι Επιτροπές και ομάδες εργασίας:

(1) Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων με συντονιστή τον κ. Σπυρίδωνα Κυρίτση.

(2) Ομάδα Εργασίας για θέματα ΕΧΑΕ, Χ.Α. με συντονιστή τον κ. Αλέξανδρο Σίνο.

(3) Ομάδα Εργασίας Φορολογικών θεμάτων με συντονιστή τον κ. Αλέξανδρο Μωραϊτάκη

(4) Σχέσεις με Ευρωπαϊκά Συνεγγυητικά με συντονιστή τον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλο

(5) Σχέσεις με ομοειδείς συνδέσμους του εξωτερικού με συντονιστή τον κ. Βασίλη Σιαμαντά.

(6) Σχέσεις με ΕΘΕ με συντονιστή τον κ. Σπυρίδωνα Κυρίτση.

(7) Σχέσεις με εισηγμένες με συντονίστρια την κ. Τίνα Σαρρή.

(8) Σχέσεις με Ε.Κ. με συντονιστή τον κ. Αλέξανδρο Πουλαρίκα.

(9) Επιτροπή Εκπαιδευτικών Θεμάτων με συντονιστή τον κ. Βασίλη Σιαμαντά.

(10) Σχέσεις με μέλη με συντονίστρια την κ. Τίνα Σαρρή

(11) Ομάδα Εργασίας για Έσοδα - Διαφημίσεις με συντονιστή τον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλο.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011, 19:35